ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου | Δείτε τα θέμα της συνεδρίασης


Καλείστε στην 9 η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, στις 3 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 5.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, κατ΄ εφαρμογή:


  • Της εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11- 3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”. 
  • Της αριθμ. Πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”.


 Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και κεκλεισμένων των θυρών.

α . Διαδικασία ελέγχου : 

1 . Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων.

β . Θέματα Ημερήσιας Διάταξης : 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΡΑΣ

 2 . Επικύρωση πρακτικών της 4ης, 5ης και 6ης / 2020 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.

3 . Έγκριση 8ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ 20% έτους 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης

 4 . Αρχική κατανομή πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ - ΣΑΕΠ526, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», με κωδικό 2020ΕΠ52600000, σε υποέργα.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης

5 . Αρχική κατανομή πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ - ΣΑΕΠ526, «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», με κωδικό 2020ΕΠ52600002, σε υποέργα.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

6 . Αρχική κατανομή πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ - ΣΑΕΠ526, «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», με κωδικό 2020ΕΠ52600003, σε υποέργα
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος

 7 . Λήψη απόφασης για προσαρμογή της Ανώνυμης Εταιρείας Μελετών Διοίκησης και Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και έργων Ν.Α.Α με διακριτικό τίτλο ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΕ σε Αναπτυξιακό Οργανισμό του άρθρο 2 του Ν.4674/2020 «Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Σαρδέλης

 8 . Λήψη απόφασης για προσαρμογή της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ σε Αναπτυξιακό Οργανισμό του άρθρου 2 του Ν.4674/2020 «Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Σαρδέλης

9 . Έγκριση α) της πρότασης χρηματοδότησης για το έργο με τίτλο «Συμβουλευτική υποστήριξη και κατάρτιση ανέργων σε επιχειρηματικές δεξιότητες οικονομικών δραστηριοτήτων της RIS3 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», στην Πρόσκληση με κωδικό ΠΕΛ80, Α/Α ΟΠΣ 4128, αριθ. Πρωτ. 907/27.03.2020 και β) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Ανώνυμης Αναπτυξιακή Εταιρείας ΟΤΑ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

10 . Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Περιφέρειας Πελοποννήσου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Νίκωνας Τζινιέρης

11 . Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΠΕΛ88 «Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και ασφαλούς γήρανσης ηλικιωμένων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 - 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Σχοινοχωρίτης

12 . Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Σικυωνίων και του Δήμου Νεμέας για την Πράξη « Προωθημένη Αναγνωριστική Μελέτη οδοποιίας και σύνταξη φακέλου έργου για τη Δημοπράτηση όλων των επιμέρους μελετών για την ωρίμανση του έργου: Δρόμος Νεμέα -Κιάτο ».
 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κόρκα – Κώνστα Αθηνά

13 . Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Άργους – Μυκηνών και του Δήμου Ναυπλιέων, για την Πράξη: "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΒΕΡΙΟΥ (ΑΝΑΒΑΛΟΥ)»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 14 . Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος ΚΑΠ Π.Ε. Κορινθίας έτους 2020. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής

15 . Έγκρισης 2ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «Βελτίωση – συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Κορινθίας» με κωδικό 2017ΕΠ52600007.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κόρκα – Κώνστα Αθηνά

16 . Έγκριση 9ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600017.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης

17 . Έγκριση τροποποίησης της από 28/08/2019 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠ. ΟΔΩΝ Νο3 ΚΑΙ Νο4 (ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΤΗΣ Νο2 ΑΠΟ ΧΟΥΝΗ-ΚΛΗΜΕΝΤΙ-ΚΑΙΣΑΡΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΧΟΥΝΗ-ΚΛΗΜΕΝΤΙ ΒΕΛΙΝΑ)», μόνον ως προς τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 5 αυτής.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής

18 . Έγκριση σύναψης και όρων 2ης τροποποίησης – παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τίτλο: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΣΧΙΝΟ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης Χαρίλαος Βυτινιώτης ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 19 . Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 466/03-10-2019 προηγούμενης απόφασης περί ορισμού υπαλλήλων για την υπογραφή επιταγών και χρηματικών εντολών μεταφοράς των Περιφερειακών Ενοτήτων.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : Η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Μαργαρίτα Σπυριδάκου

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

20 . Έγκριση 7η τροποποίηση κατανομής πιστώσεων του έργου 2017ΕΠ52600006 "Βελτίωση - συντήρηση δρόμων Π.Ε. Αρκαδίας”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

21 . Έγκριση 19ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου 2014ΕΠ52600001 "Εργασίες συντήρησης επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Αρκαδίας".
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

22 . Έγκριση 7ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου 2018ΕΠ82600004 "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία λόγω του κυκλώνα ΖΟΡΜΠΑΣ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

23 . Έγκριση 10ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600008.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαντζούνης

 24 . Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Ιδίων Πόρων ΠΕ Αργολίδας έτους 2020. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΝΤΖΟΣ 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Δευτέρα, 31-8-2020
« PREV
NEXT »