ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Συνεδριάζει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βόρειας ΚυνουρίαςΣας γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, θα συνεδριάσει ΕΚΤΑΚΤΩΣ και «δια περιφοράς» την Τετάρτη 08 Ιουλίου 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και των διατάξεων της  παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020), προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση, στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

1) Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για απασχόληση στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας κατά το σχολικό έτος 2020-2021.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 11:00 και θα διαρκέσει μέχρι και 12:30.

Για το λόγο αυτό σας γνωστοποιούμε τη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε για την υλοποίηση της συνεδρίασης αυτής :

- Για τη νόμιμη υπόσταση της συνεδρίασης, επιβάλλεται η δήλωση συμμετοχής σας με μήνυμα που θα αποστείλετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της υπηρεσίας μας (dsbkyn@gmail.com) κατά την ώρα που έχει οριστεί ως έναρξη της συνεδρίασης και όχι πέραν των δέκα πέντε (15) λεπτών.

- Μαζί με τη δήλωση της παρουσίας σας, πρέπει να μας γνωστοποιήσετε εάν συμφωνείτε με το κατεπείγον της συνεδρίασης.

- Οι τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις πρέπει να κατατεθούν αυστηρά στο χρονικό διάστημα από ώρα 11:15 μέχρι και ώρα 11:30, στο υπηρεσιακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

- Το χρονικό διάστημα από ώρα 11:30 μέχρι και 12:15, θα δοθούν - εκ μέρους του εισηγητή και της υπηρεσίας - οι απαιτούμενες απαντήσεις.

- Μέχρι την ώρα 12:30 (ώρα λήξης της συνεδρίασης), οι Δημοτικοί Σύμβουλοι οφείλουν να εκφράσουν τις απόψεις τους επί της εισήγησης της υπηρεσίας και να ψηφίσουν θετικά ή αρνητικά μέσω του e-mail της υπηρεσίας που αναγράφεται στην παρούσα.

- Εναλλακτικά σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να δηλώσετε την παρουσία σας και τις απόψεις-θέσεις σας, στα ακόλουθα τηλέφωνα :
2755360133 - Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου.
6946630269 - Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και
6983188314 - Τερζάκης Γεώργιος - Ειδικός Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου.

Η συνεδρίαση αυτή έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα επειδή η απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου για τον καθορισμό των ειδικοτήτων και του αριθμού των θέσεων των μαθητευόμενων, πρέπει να αποσταλεί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μέχρι την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής

« PREV
NEXT »