ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Συνεδριάζει εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ΤρίποληςΣας προσκαλούμε εκτάκτως την 9η Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00΄ έως 11:00΄, για λήψη απόφασης, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων: 

α) του άρθρου 10 παρ.1 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), 
β) της υπ’ αριθμό πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., 
γ) της με υπ’ αριθμόν 40 με αριθμό πρωτ. 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ και 
 δ) σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β΄ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, στο πιο κάτω θέμα:

  • - Συμμετοχή του Δήμου στην διοργάνωση-πραγματοποίηση της 20ης Έκθεσης Βιβλίου που θα πραγματοποιηθεί στην Πλ. Άρεως Δήμου Τρίπολης, σε συνεργασία με τον Εμποροβιομηχανικό Σύλλογο Τρίπολης, από 10/7-26/7/2020
Λόγοι κατεπείγοντος:
1: Η επικείμενη ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδήλωσης.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

Παρακαλούνται όπως τα μέλη αποστείλουν την ψήφο τους επί της εισήγησης-πρότασης που έχει αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: oikonomikiepitropitri@gmail.com, κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής

ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
« PREV
NEXT »