ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Δήμος Τρίπολης | Διαγωνισμός για τη συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του ΔήμουΣτη δημοσιότητα δίνεται η περίληψη διακήρυξης για τη συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Τρίπολης.

Αναλυτικότερα: 

Την 23η Ιουλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 - 10:30 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) φανερό, πλειοδοτικό και προφορικό διαγωνισμό για την σύναψη σύμβασης συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) εντός των ορίων του Δήμου, μεταξύ του Δήμου Τρίπολης και εταιρίας επεξεργασίας και ανακύκλωσης οχημάτων- επίσημο μέλος του δικτύου Ε.Δ.Ο.Ε. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (Λαγοπάτη45 & Αταλάντης, 22100, Τρίπολη ) την παραπάνω ημέρα και ώρα ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 290\2020 της Οικονομικής Επιτροπής.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι εταιρίες - κέντρα επεξεργασίας οχημάτων ΟΤΚΖ και είναι επίσημα μέλη του δικτύου της  Ε.Δ.Ο.Ε. και μπορούν να εγγυηθούν την άριστη εκτέλεση όλων των εργασιών που περιγράφονται στους όρους της διακήρυξης.

Κάθε προσφορά επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να συνοδεύεται από τα αναγραφόμενα στην αναλυτική διακήρυξη δικαιολογητικά.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό και στην υποβολή προσφοράς απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής  του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού #150,00€#.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ώρες (κ.Κοκοσιούλη Χρήστο τηλ. 2713600468)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
& α.α. 
ΚΑΝΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
« PREV
NEXT »