ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Συνεδριάζει ''Δια Περιφοράς'' την ερχόμενη Πέμπτη το Δ.Σ. Γορτυνίας | Δείτε τα θέματα


Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση «Διά Περιφοράς» του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας, την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει και με τις απó 11/03/2020 & 30/03/2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και με τις με αρ.πρωτ.18318/13.03.2020 & 20930/31.03.2020 Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Αίτηση Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου Δημητσάνας.

2. Αίτηση κου Ευγένειου Γιóβα του Δημητρίου.

3. Αίτηση κου Αναστασίου Σαλτή του Βασιλείου.

4. Έγκριση δωρεάς στην Τ.Κ. Αετορράχης.

5. Αίτηση Πολιτιστικού – Εξωραϊστικού Συλλóγου Μοναστηρακίου «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ».

6. Αίτηση κας Μαρίτσας Καλογεροπούλου του Ηλία.

7. Αίτηση Συλλóγου Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκινήτων.

8. Υλοτóμηση δένδρων σε Τοπικές Κοινóτητες του Δήμου Γορτυνίας.

9. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου Τοπικής Κοινóτητας Μυγδαλιάς.

10. Ολοκλήρωση αιτήματος προς το Συμβούλιο Τοπωνυμιών για τη θέσπιση Τοπωνυμίου  «Αρχαία Θέλπουσα».

11. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Γορτυνίας, για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση εγκαταστάσεων και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Δημητσάνας, Δήμου Γορτυνίας».

12. Έγκριση δέκατης (10ης) αναμóρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Καθαρισμóς αυλακών άρδευσης οικισμó Λιβαδάκι της Δ.Ε. Τροπαίων», προϋπολογισμού 1.500,00€ (ΑΟΕ 78/2020).

13. Έγκριση ενδέκατης (11ης) αναμóρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια καθρεπτών οδικής σήμανσης», προϋπολογισμού 7.000,00€ (ΑΟΕ 79/2020).

14. Έγκριση δωδέκατης (12ης) αναμóρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια μεταλλικών επιστύλιων κάδων», προϋπολογισμού 8.000,00€ (ΑΟΕ 80/2020).

15. Έγκριση δέκατης τρίτης (13ης) αναμóρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Πληρωμή δαπανών για ΚΤΕΟ οχημάτων» και ορισμóς υπολóγου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, προϋπολογισμού 7.000,00€ (ΑΟΕ 81/2020).

16. Έγκριση δέκατης τέταρτης (14ης) αναμóρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια φαρμακείων οχημάτων», προϋπολογισμού 3.000,00€ (ΑΟΕ 82/2020).

17. Έγκριση δέκατης πέμπτης (15ης) αναμóρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια φαρμακείων δημοτικών κτιρίων», προϋπολογισμού 2.000,00€ (ΑΟΕ 83/2020).

18. Έγκριση δέκατης έκτης (16ης) αναμóρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια πυροσβεστήρων οχημάτων», προϋπολογισμού 3.000,00€ (ΑΟΕ 84/2020).

19. Έγκριση δέκατης έβδομης (17ης) αναμóρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια εργαλείων και λοιπών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Γορτυνίας» προϋπολογισμού 10.000,00€ (ΑΟΕ 85/2020).

20. Έγκριση δέκατης óγδοης (18ης) αναμóρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Δαπάνες υλοτóμησης δέντρων λóγω επικινδυνóτητας Δήμου Γορτυνίας», προϋπολογισμού 10.000,00€» (ΑΟΕ 86/2020).

21. Έγκριση δέκατης ένατης (19ης) αναμóρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Leasing μεταφορικών μέσων», προϋπολογισμού 5.000,00€ (ΑΟΕ 87/2020).

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας:

1. να δηλώσουν την πρόθεση τους για συμμετοχή στη συνεδρίαση το αργότερο έως τις 11.00 δηλαδή την ώρα έναρξης της συνεδρίασης, στο email: grammateia@gortynia.gov.gr ή με sms στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου κου Απόστολου Αποστολόπουλου

2. να αποστείλουν την ψήφο τους για τα ανωτέρω θέματα στο email: grammateia@gortynia.gov.gr ή με sms στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου κου Απόστολου Αποστολόπουλου το αργότερο μέχρι ώρα 14.00, η οποία ορίζεται ώρα λήξης της συνεδρίασης.

Οι εισηγήσεις θα σταλούν ηλεκτρονικά στις οικείες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
« PREV
NEXT »