ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Συνεδριάζει αύριο η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νότιας ΚυνουρίαςΚαλείστε να προσέλθετε στην τακτική και δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κτίριο: «Φάμπρικα Πολιτισμού», την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020 και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ημερήσια διάταξη

α.αΑρ. απ.                                           Θ έ μ α
1)           100.Λήψη αποφάσεως για την άσκηση ή μη εφέσεως κατά της υπ’αριθ.457/2020 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου (Τακτική Διαδικασία).
2)           101.Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, με το σύστημα της αυτεπιστασίας, του έργου: «Συντήρηση και επισκευή δικτύου άρδευσης Τ.Κ. Λεωνιδίου».
3)           102.Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, με το σύστημα της αυτεπιστασίας, του έργου: «Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Δ.Ε Λεωνιδίου (πλην Δ.Κ  Λεωνιδίου)».
4)           103.Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, με το σύστημα της αυτεπιστασίας, του έργου: «Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Δ.Κ Λεωνιδίου».
5)           104.Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, με το σύστημα της αυτεπιστασίας, του έργου: «Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Κοσμά».
6)           105.Υποβολή εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, για:
-Την δημιουργία νέου ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ 1699.016 με τίτλο «Έκτακτη επιχορήγηση Δήμων προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19» με το ποσό των (91.070,21)€.
-Την δημιουργία νέου ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ 00-6154.004 με τίτλο «Απόδοση παρακράτησης 0,15% από έκτακτη επιχορήγηση Δήμων  προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19» κατά το ποσό των (136,60)€.
-Την δημιουργία νέου ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ 00-6312.001 με τίτλο «ΦΠΑ για Προμήθεια συστήματος απομακρυσμένου ελέγχου και διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας» κατά το ποσό των (75.000,00)€.
-Την δημιουργία νέου ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ 00-6492.007 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικής απόφασης 73/2020 Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως» κατά το ποσό των (15.933,61)€.
7)           106.Υποβολή εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, για:
-Την μείωση του ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ 00-6495.041 με τίτλο «Υπηρεσίες τουριστικής προβολής Δήμου Νότιας Κυνουρίας» κατά το ποσό των (4.500,00)€.
-Την δημιουργία νέου ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ 00-6495.045 με τίτλο «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάδειξης τουριστικού πλεονεκτήματος» κατά το ποσό των (4.500,00)€.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μιχαήλ Σωτηρόπουλος
« PREV
NEXT »