ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Εκτάκτως και «δια περιφοράς» συνεδριάζει τη Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας


Σας γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, θα συνεδριάσει ΕΚΤΑΚΤΩΣ και «δια περιφοράς» την Παρασκευή 05 Ιουνίου 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020), προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση, στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 10:00 και θα διαρκέσει μέχρι και 11:00.


Για το λόγο αυτό σας γνωστοποιούμε τη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε για την υλοποίηση της συνεδρίασης αυτής :

  • Για τη νόμιμη υπόσταση της συνεδρίασης, επιβάλλεται η δήλωση συμμετοχής με μήνυμα που θα αποστείλετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της υπηρεσίας μας (dsbkyn@gmail.com) κατά την ώρα που έχει οριστεί ως έναρξη της συνεδρίασης και όχι πέραν των δέκα πέντε (15) λεπτών.

  • Μαζί με τη δήλωση της παρουσίας σας, πρέπει να μας γνωστοποιήσετε εάν συμφωνείτε με το κατεπείγον της συνεδρίασης.

  • Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και όχι πέραν του χρόνου λήξης της, καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι Συμβουλίων των Κοινοτήτων Παραλίου Άστρους, Άστρους, Ξηροπηγάδου, Βερβένων, Μελιγούς και Αγίου Ανδρέα, να εκφράσουν τις απόψεις τους επί του θέματος και να ψηφίσουν θετικά ή αρνητικά επί της εισήγησης που θα σας αποσταλεί, από το υπηρεσιακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) που αναγράφεται στην παρούσα.

  • Εναλλακτικά σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να δηλώσετε την παρουσία σας και τις απόψεις- θέσεις σας, στα ακόλουθα τηλέφωνα :

    • 2755360133 – Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου

    • 6946630269 - Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και

    • 6983188314 – Τερζάκης Γεώργιος - Ειδικός Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου.Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις παρακαλούμε να κατατεθούν εγκαίρως στο υπηρεσιακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), προκειμένου να δοθούν οι απαιτούμενες απαντήσεις πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.


Η συνεδρίαση αυτή έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα επειδή ήδη διανύουμε την καλοκαιρινή περίοδο, η διαδικασία για την εκμίσθωση των χώρων βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι επιτακτική και άμεση η τροποποίηση της υπ’ αριθμό 79/2020 απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου και η προσαρμογή της στις υποδείξεις της Κτηματικής Υπηρεσίας Νομού Αρκαδίας.


Ο

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


« PREV
NEXT »