ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Τρίπολη | Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επισκευή και συντήρηση των μηχανημάτων του Δήμου


Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για της "Επισκευή και συντήρηση των μηχανημάτων του Δήμου Τρίπολης" με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη ΑΔΑΜ

Μελέτη

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προσφορά Τιμολόγιο
« PREV
NEXT »