ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Τρίπολη | Εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων από τις 11 Μαΐου μέχρι και τη 1η Ιουνίου | Η αίτηση και τα δικαιολογητικάΑπό το Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Τρίπολης γνωστοποιείται ότι οι εγγραφές και επανεγγραφές των νηπίων που θα φιλοξενηθούν στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Τρίπολης για το έτος 2020-2021, θα πραγματοποιηθούν από την 11/05/20 έως την 01/06/2020 και κατά τις ώρες 09:30 με 14:00. Δικαίωμα εγγραφής έχουν τα νήπια που έχουν συμπληρώσει τα 2,5 έτη την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής νηπίων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται στα Γραφεία του Νομικού Προσώπου Δήμου Τρίπολης, Εθν. Αντίστασης & Παπαρρηγοπούλου. Την αίτηση και τις πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορούν να τα βρουν οι ενδιαφερόμενοι στα επισυναπτόμενα αρχεία. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. που βρίσκονται στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο και στα τηλέφωνα 2710-237289 και 2710-233351.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ

Αίτηση ( όπως το συνημμένο υπόδειγμα )\

Ληξιαρχική πράξη γέννησης του νηπίου ( μόνο για την εγγραφή )

Ιατρική βεβαίωση για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού. Ν’ αναφέρεται ότι έχουν γίνει τ’ απαραίτητα εμβόλια ( Mantoux τον τελευταίο χρόνο ) και τυχόν αλλεργίες.

Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ( όταν αυτό παραληφθεί )

Βεβαίωση εργασίας μετ’ αποδοχών του τελευταίου μήνα από τον εργοδότη και των δύο (2) γονέων και φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων των γονέων, προκειμένου για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Κάρτα ανεργίας ( από άνεργους γονείς )

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θ’ αναφέρεται : Τ’ ονοματεπώνυμο του προσώπου που θα παραλαμβάνει το νήπιο σε περίπτωση κωλύματος των γονέων του (μόνο για τα νήπια που εγγράφονται πρώτη φορά).

Για την εγγραφή νηπίου αλλοδαπών γονέων, εκτός των αναφερομένων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Αναπηρία γονέων ή τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67% : προσκομίζεται αντίγραφο απόφασης Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

Πολύτεκνη οικογένεια ή οικογένεια με τρία (3) παιδιά : προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Νήπιο ορφανό : προσκομίζεται ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα.

Άγαμοι γονείς : προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Διαζευγμένοι γονείς ή γονείς σε διάσταση : προσκομίζεται βεβαίωση επιμέλειας αρμόδιου δικαστηρίου και διαζευκτήριο.

Και οι δύο γονείς φοιτητές : προσκομίζεται βεβαίωση από τη γραμματεία της Σχολής.

Γονέας στρατιώτης : προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Στρατιωτική Υπηρεσία.

Σημείωση : Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά για ειδικές περιπτώσεις θα προσκομίζονται υποχρεωτικά για την εγγραφή του νηπίου και σε περίπτωση κάποιας αλλαγής στις ανωτέρω περιπτώσεις και για την επανεγγραφή του.« PREV
NEXT »