ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας δια περιφοράς τη Παρασκευή 29 Μαΐου | Θέματα συζήτησης


Με την παρούσα, προσκαλείστε στην (8/2020) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, την (29η) Μαΐου (2020), ημέρα Παρασκευή, κατά την οποία θα διεξαχθεί η δια περιφοράς λήψη αποφάσεων (κατά τις ώρες 17:00 και 21:00) επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Περί του καθορισμού, των κοινοχρήστων γενικά χώρων επί του αιγιαλού, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης απευθείας (χωρίς δημοπρασία – όμοροι),  βάσει της με αριθμό 47458ΕΞ2020/15.5.2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1864/Β/15-05-2020) και του Ν. 2971/2001 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.  (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 2ο: Περί του καθορισμού έως 31-12-2022, των κοινόχρηστων χώρων επί του αιγιαλού, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης με τη διαδικασία της δημοπρασίας, βάσει της με αριθμό 47458ΕΞ2020/15.5.2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1864/Β/15-05-2020) και του Ν. 2971/2001 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 3ο: Περί καθορισμού του τιμήματος (ανταλλάγματος) για την περαιτέρω μεταβίβαση σε τρίτους του δικαιώματος απλής χρήσης του συνόλου των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας, με σκοπό την  άσκηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. με αριθμό 47458ΕΞ2020/15.5.2020 των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1864/Β/15-05-2020). (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

Θέμα 4ο: Περί της έγκρισης και του καθορισμού χρηματικής αποζημίωσης στον Αντιπρόεδρο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νότιας Κυνουρίας. (Εισηγητής: Τρούμπας Δημήτριος)

Τα μέλη αποστέλλουν τη ψήφο τους ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση (sliakas@notiakynouria.gov.gr) ή μέσω μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (τηλ: 6937010064) ή μέσω τηλεομοιότυπου (fax 2757360214).

.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Βασίλειος Σαλάκος

« PREV
NEXT »