ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Προσλήψεις στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας


Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μετά την εκλογή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Οι επί μέρους όροι εργασίας θα καθορισθούν με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους που θα επιλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι τη λήξη της αρδευτικής περιόδου.

Δείτε ολόκληρη τη Πρόσκληση - Ανακοίνωση αναλυτικά στο παρακάτω σύνδεσμο:

« PREV
NEXT »