ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης την Δευτέρα 4 Μαΐου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ


Μεγαλόπολη        30  -    04    -   2020

Αριθμ. Πρωτ.:    4544
Σας προσκαλούμε όπως, την 4η του μήνα Μαΐου του έτους 2020,  ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση (δια περιφοράς), προκειμένου να συζητηθεί  και να ληφθεί  απόφαση  για το παρακάτω θέμα:  
  1. Περί διεξαγωγής των συνεδριάσεων ¨δια ζώσης¨ του Δημοτικού Συμβουλίου σε άλλο οίκημα εντός έδρας του Δήμου (Αίθουσα Πνευματικού Κέντρου Μεγαλόπολης),  μέχρι της λήξης των περιοριστικών μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού – COVID-19.
Η δια περιφοράς συνεδρίαση λαμβάνει χώρα με τη διαδικασία των διατάξεων του  άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄), όπως προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 184 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α΄), στο πλαίσιο των κατεπειγουσών ρυθμίσεων για τη λειτουργία των Δήμων,  σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (άρθρο 10 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α).

         Χρόνος Έναρξης Συνεδρίασης: 09:00  -  Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης:  10:00

- Τρόπος και διαδικασία Διεξαγωγής Συνεδρίασης: Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος καλείται να τοποθετηθεί και να ψηφίσει για το θέμα  (υπέρ ή κατά της προσωρινής αλλαγής της αίθουσας συνεδριάσεων): με e-mail, το οποίο θα αποσταλεί στα E-mail: ds@megalopoli.grpds@megalopoli.gr ή με sms μέσω κινητού τηλεφώνου, το οποίο θα αποσταλεί στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (6977368434), εντός του καθορισμένου χρόνου διεξαγωγής της Συνεδρίασης. Σημειωτέον ότι, τόσο στο e-mail όσο και το sms, θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο κάθε Δημοτικού Συμβούλου
 
 Ο Πρόεδρος Δ.Σ 

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης
« PREV
NEXT »