ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Νότια Κυνουρία | Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή τη Τρίτη 26 Μαΐου - Θέματα Ημερήσιας Διάταξης


Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική και  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κτίριο: «Φάμπρικα Πολιτισμού», την Τρίτη  26 Μαΐου 2020 και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).     

Ημερήσια διάταξη

α.αΑρ. απ.                                           Θ έ μ α
1)             76.Περί εγκρίσεως της υπ. αριθμό 27/2020 αποφάσεως της ΔΗ.Κ.Ε.Ν.Κ. σχετικά με την κατάρτιση και ψήφιση των οικονομικών καταστάσεων έτους 2019.
2)             77.Έλεγχος οικονομικών στοιχείων  (εσόδων- εξόδων)  Α΄ τριμήνου 2020. Σύνταξη και υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικής  έκθεσης ελέγχου της πορείας υλοποίησης του  δημοτικού προϋπολογισμού.
3)             78.Υποβολή εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, για:-Την μείωση του ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ 00-8115.044 με τίτλο «Tόκοι υπερημερίας χρήσης της Α319/2019 Δικαστικής Απόφασης Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης» κατά το ποσό των (7.000,00)€.-Την δημιουργία ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ 30-6262.030 «Μικροεργασίες ελαιοχρωματισμών κοινόχρηστων χώρων Δημοτικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού ΔΕ Λεωνιδίου» κατά το ποσό των (3.500,00)€.

-Την δημιουργία ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ 30-6262.031 «Μικροεργασίες ελαιοχρωματισμών κοινόχρηστων χώρων Δημοτικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού ΔΕ Τυρού» κατά το ποσό των (2.500,00)€.

-Την δημιουργία ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ 30-6262.030 «Μικροεργασίες ελαιοχρωματισμών κοινόχρηστων χώρων Δημοτικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού ΔΕ Κοσμά» κατά το ποσό των (1.000,00)€.

4)            79.Περί ορισμού συμβολαιογράφου για την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης που αφορά την αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Νικολάου Γ. Κοντορούπη στη θέση <<Πλάτανος>> Πουλίθρων.
5)            80.Περί της σύναψης δημόσιας σύμβασης με τίτλο: <<Εργασίες αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου πρώην ΧΑΔΑ Δ.Ε. Λεωνιδίου>> προϋπολογισμού 24.800,00€.


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 

Μιχαήλ Σωτηρόπουλος

« PREV
NEXT »