ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Επερώτηση Νικολάκου σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του οδικού έργου "Ριζόμυλος-Καλαμάτα"


Δ.Τ 
"Νέα Πελοπόννησος"
04/05/2020

Επερώτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου κατέθεσε η Περιφερειακή
Σύμβουλος Κωνσταντίνα Νικολάκου, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις από την Περιφερειακή Αρχή σχετικά με την συζήτηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Οδικός άξονας Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου,
Τμήμα Καλαμάτα-Ριζόμυλος»ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

Με δεδομένο το με το αριθμ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38417/2249/24-4-2020 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχετικά με το χρόνο διαβούλευσης της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Οδικός άξονας Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, Τμήμα Καλαμάτα-Ριζόμυλος» και επειδή, στο ανωτέρω έγγραφο αναφέρεται ρητά ότι η συγκεκριμένη περίπτωσηγια παράταση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) πέραν της 5/5/2020, δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4014/2011, διότι το έργο δεν
χαρακτηρίζεται ιδιαιτέρως σύνθετο
και επειδή, στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι θα πραγματοποιηθεί σιωπηρώς
παράταση λόγω ειδικών συνθηκών
και επειδή, για το συγκεκριμένο έργο έχει λάβει απόφαση το Περιφερειακό
Συμβούλιο Πελοποννήσου σχετικά με την αναγκαιότητα και την άμεση
υλοποίηση του και επειδή, πρέπει επιτέλους να τολμήσουμε να μιλήσουμε ξεκάθαρα στους πολίτες της Μεσσηνίας για ένα έργο όπου επί σειρά ετών διαφορετικές Κυβερνήσεις άλλαζαν συνεχώς απόψεις και δεν επιτρέπονται άλλες καθυστερήσεις ούτε προφάσεις και επειδή, το έργο αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά έργα της Πελοποννήσου και της Μεσσηνίας
και επειδή, για το έργο έχει ήδη ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της διαδικασίας του ανταγωνιστικού διαλόγου με κατάθεση προτάσεων

Ερωτάται η Περιφερειακή Αρχή
:

Πότε προτίθεται να συζητηθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο
Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, ως αρμόδιο όργανο να γνωμοδοτήσει;

Έχει ζητηθεί διευκρίνηση από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος σχετικά με την
σιωπηρή παράταση της λήξης προθεσμίας της διαβούλευσης πέραν της 5.5.2020 και
μέχρι πότε θα ισχύει;

Για την Παράταξη της «Νέας Πελοποννήσου»

H Περιφερειακή Σύμβουλος

Κωνσταντίνα Νικολάκου
« PREV
NEXT »