ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Βόρεια Κυνουρία | Δια περιφοράς θα συνεδριάσει τη Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο | Δείτε τα θέματαΣας γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, θα συνεδριάσει «δια περιφοράς» την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020) και των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 43 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 75/Α/2020), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 18:00 και θα διαρκέσει μέχρι και 19:00. 

Στο ανωτέρω διάστημα καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων που θα συμμετέχουν στη συνεδρίαση, να εκφράσουν τις απόψεις τους επί των θεμάτων και να ψηφίσουν θετικά ή αρνητικά επί των εισηγήσεων που τους έχουν ήδη αποσταλεί, στο υπηρεσιακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) που αναγράφεται στην παρούσα. 

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τότε αυτή θα γίνεται είτε μέσω της σταθερής τηλεφωνίας στον αριθμό κλήσης 2755360133 (γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου) είτε στο κινητό τηλέφωνο με αριθμό κλήσης 6946630269 (Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου). 

Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις παρακαλούμε να κατατεθούν εγκαίρως στο υπηρεσιακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), προκειμένου να δοθούν οι απαιτούμενες απαντήσεις πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής
« PREV
NEXT »