ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Τρίπολη | Δια περιφοράς συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή | Αποφυγή διάδοσης κορωνοϊού σε καταυλισμούς ΡΟΜΑ και απαλλαγή καταβολής μισθωμάτων για επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από το κορωνοϊό στο επίκεντρο των συζητήσεων


Σήμερα, Δευτέρα 6 Απριλίου 2020, και ώρα 14.00 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Δήμου Τρίπολης.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση:

Σας προσκαλούμε την 6η Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 14:00 έως 15:00, για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων: α) του άρθρου 10 παρ.1 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), β) της υπ’ αριθμό πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., γ) της με υπ’ αριθμόν 40 με αριθμό πρωτ. 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ και δ) σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, στα πιο κάτω θέματα:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σε οικισμούς και καταυλισμούς ΡΟΜΑ.
2. Περί απαλλαγής ή μείωσης καταβολής μισθωμάτων σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Λόγοι κατεπείγοντος:

1. Ανάγκη διασφάλισης δημόσιας υγείας.
2. Προκειμένου να ολοκληρωθούν άμεσα όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες στα πλαίσια λήψης μέτρων ανακούφισης των πληγεισών επιχειρήσεων.
  • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.
  • Παρακαλούνται όπως τα μέλη αποστείλουν την ψήφο τους επί των εισηγήσεων-προτάσεων που έχουν αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: oikonomikiepitropi@gmail.com, κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
« PREV
NEXT »