ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Τακτική Συνεδρίαση ''Δια Περιφοράς'' στο Δήμο Γορτυνίας τη Δευτέρα | Δείτε τα θέματα ημερήσιας διάταξηςΚαλείστε σε τακτική συνεδρίαση «ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Γορτυνίας στο Δημαρχείο, στην Δημητσάνα, την Δευτέρα 06 Απριλίου 2020 και ώρα 10:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει, της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄55/11-03- 2020) και της με αρ. πρωτ.: 18318/13-03-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1.Απαλλαγή καταβολής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, για τους επαγγελματικούς λογαριασμούς παροχής ρεύματος για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.

2.Απαλλαγή καταβολής των τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.

3.Απαλλαγή καταβολής των τελών διαμονής παρεπιδημούντων 0,5% για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.

4.Απαλλαγή ή μείωση καταβολής μισθωμάτων για μισθωμάτων για μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης του Δήμου Γορτυνίας για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.

Τα παραπάνω μέτρα θα εξειδικευθούν με απόφαση του επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 


ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
« PREV
NEXT »