ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

ΚΚΕ | Άμεσα χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας σε όλους τους Επόπτες Δημόσιας ΥγείαςΚΚΕ ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών 

Θέμα: Χορήγηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας στους Επόπτες Δημόσιας Υγείας.

Οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας (Ε.Δ.Υ.) Υγειονολόγοι των αρμόδιων Δ/νσεων των Περιφερειών εργάζονται καθημερινά και καθ’ όλο το ωράριο εργασίας τους ασκώντας υγειονομικό έλεγχο.

Στα πλαίσια της διενέργειας των υγειονομικών ελέγχων αντιμετωπίζουν ακραίες ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας και εκτίθενται σε διάφορους βιολογικούς, τοξικούς και χημικούς κινδύνους, όπως με την υγειονομική επιτήρηση λοιμωδών νόσων, τη διενέργεια εξυγίανσης δημοσίων και ιδιωτικών χώρων από συσσωρευμένα απορρίμματα κ.α, τη συμμετοχή στην εκτέλεση προγραμμάτων καταπολέμησης των εντόμων υγειονομικής σημασίας, για την πρόληψη της ελονοσίας, την αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου κ.α., με τις δειγματοληψίες σε στάσιμα νερά, σε απόβλητα, σε νερά για την ανίχνευση λεγεωνέλλας, με αυτοψίες στους χώρους συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων και ιατρικών αποβλήτων, με απολυμάνσεις και εντομοκτονίες και μυοκτονίες επιβλαβών ξενιστών (εντόμων και τρωκτικών), με απολυμάνσεις, με την αντιμετώπιση διαφόρων υγειονομικών προβλημάτων κλπ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι την εποχή της πανδημίας του κορονοϊού σύμφωνα με τις σχετικές Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας συνεχίζουν να εργάζονται και οι Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (ιδίως οι Δ/νσεις και τα Τμήματα Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής) στις υπηρεσίες των ΟΤΑ, οφείλουν να παραμένουν σε πλήρη λειτουργία, δεδομένου ότι παρέχουν υπηρεσίες σε νευραλγικούς τομείς, κρίσιμους για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου.

Παρόλα αυτά οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας όχι μόνο δεν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους του ανθυγιεινού επιδόματος, αλλά και σε μερικές Περιφέρειες που τους χορηγήθηκε, σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ για τον ν. 4483/2017, στη συνέχεια τους ζητήθηκε να επιστρέψουν τα ποσά που τους είχαν καταβληθεί (πχ στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης).

Σημειώνουμε ότι οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας επί τριάντα (30) χρόνια, μέχρι το Νοέμβρη του 2011, περιλαμβανόντουσαν στις ειδικότητες που ελάμβαναν επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω θεωρούμε ότι επιβάλλεται να ρυθμιστεί άμεσα η χορήγηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας σε όλους τους Επόπτες Δημόσιας Υγείας-Υγιεινολόγους, χωρίς πρόσθετους όρους και διφορούμενες ερμηνείες.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η Κυβέρνηση ώστε: -Να νομοθετηθεί άμεσα η χορήγηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας σε όλους τους Επόπτες Δημόσιας Υγείας. -Να σταματήσει η απαίτηση επιστροφής ποσών, που έχουν καταβληθεί για το λόγο αυτό.

Οι Βουλευτές 
Συντυχάκης Μανώλης 
Κατσώτης Χρήστος 
Μανωλάκου Διαμάντω
« PREV
NEXT »