ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Κατασκευή πεζοδρομίων Τρίπολης | Προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού


Προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού,με κριτήριο κατοκύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου "Κατασκευή πεζοδρομίων Τρίπολης", με προϋπολογισμό μελέτης 300.000,00€

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Ε.Σ.Υ

Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Περίληψη Διακήρυξης

Πίνακας Προϋπολογισμού

Σ.Α.

Τ.Ε.Υ.Δ.

Τ.Ε.Υ.Δ. pdf

Τεχνική Περιγραφή

Τιμολόγιο

Φ.Α.Υ.

Περιεχόμενα Φακέλου Μελέτης
« PREV
NEXT »