ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Μια θέση εργασίας στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας


O Δήμος Νότιας Κυνουρίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας,που εδρεύει στο Λεωνίδιο Ν. Αρκαδίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών


Σας γνωρίζουμε ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την κάλυψη
της θέσης που προκηρύσσεται με τη ΣΟΧ 1/2020 του Δήμου μας λόγω της τρέχουσας κατάστασης ( διάδοσης κορωνοϊού) και των σχετικών ΠΝΠ του κράτους , θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά.

Να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση :

alkamvisi@notiakynoυria.gov.gr

από 30-04-2020 έως 11-05-2020
Συνημμένα αρχεία

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2020

Γνωστοποίηση αναρτημένη

Παράρτημα ΣΟΧ 02-12-2019


« PREV
NEXT »