ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Νότια Κυνουρία | Πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής


Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική και  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κτίριο: «Φάμπρικα Πολιτισμού», την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).     
Ημερήσια διάταξη
α.αΑρ. απ.                                           Θ έ μ α
1)             41.Περί εγκρίσεως της υπ. αριθμό 10/2020 αποφάσεως της ΔΗ.Κ.Ε.Ν.Κ. με θέμα<<Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2020 για τη δημιουργία Κ.Α. δαπανών Π.Ο.Ε. για πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών για Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων έτους 2019>>.
2)             42.Περί εγκρίσεως της υπ. αριθμό 19/2020 αποφάσεως της ΔΗ.Κ.Ε.Ν.Κ. με θέμα:<<Περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για την ενίσχυση του  Κ.Α. δαπανών 15-6473.001 με τίτλο:*Δαπάνες κοινωνικών δραστηριοτήτων*>>.
3)           43.Περί εγκρίσεως της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και των όρων της διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο:<<Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας>>.
4)           44.Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, με το σύστημα της αυτεπιστασίας, του έργου: «Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων Δ.Ε. Λεωνιδίου».
.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
.
Μιχαήλ Σωτηρόπουλος
« PREV
NEXT »