ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Η Θεία Κοινωνία δεν επηρεάζεται από μολυσματικούς ιούς - Αποτίμηση των εργασιών της Ιερατικής Σύναξης που πραγματοποιήθηκε στη Τρίπολη (εικόνες)Ἡ Σύναξις τῶν Ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας, πού ἔλαβε χώραν σήμερα, 11 Μαρτίου 2020, στόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, μετά τό τέλος τῶν ἐργασιῶν της, ἀπευθυνομένη πρός τόν πιστόν Λαόν της, ἀνακοινώνει τά ἀκόλουθα.

1. Εὐχαριστεῖ καί ἀδιαλείπτως δοξολογεῖ τόν Τριαδικόν Θεόν, τόν Πατέρα, τόν Υἱόν καί τό Ἅγιον Πνεῦμα διά τίς πλουσιοπάροχες δωρεές καί εὐεργεσίες, πού χαρίζει καθημερινῶς εἰς τόν κόσμον Του.

2. Προσεύχεται ἐκτενῶς πρός τόν Θεόν νά καταξιώσει πάντας ἡμᾶς νά διέλθωμεν τό στάδιον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἐν μετανοίᾳ καί ἐξομολογήσει, ὧστε νά ἑορτάσωμεν μετά χαρᾶς καί τήν ἁγίαν Αὐτοῦ Ἀνάστασιν.

3. Παρακαλεῖ θερμῶς τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, διά τῶν πρεσβειῶν τῆς Παναγίας Αὐτοῦ Μητρός καί πάντων τῶν Ἁγίων, νά διαφυλάξει τόν Λαόν Του ἀπό τῆς ἐπικειμένης ἀπειλῆς τοῦ λοιμικοῦ κορωνϊκοῦ ἰοῦ καί νά ἀπαλλάξει τόν κόσμον Του ἀπ’ αὐτόν.

4. Προτρέπει τούς πιστούς Χριστιανούς καί ὅλον τόν Ἑλληνικόν Λαόν νά ἐφαρμόσουν τά προτεινόμενα μέτρα ὑγιεινῆς καί προφυλάξεως, πού προτείνουν οἱ ἁρμόδιες κρατικές ὑπηρεσίες, διά τήν ἀποτροπήν μεταδόσεως τοῦ κορωνοϊκοῦ ἰοῦ εἰς τόν Ἑλληνικόν χῶρον.

5. Πληροφορεῖ τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα τῆς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας ὅτι οἱ ἱερές Ἀκολουθίες, πού προβλέπονται ἀπό τό Τυπικόν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, κατά τήν διάρκειαν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς θά τελοῦνται κανονικῶς καί χωρίς καμμίαν περικοπήν ἤ περιορισμόν σέ ὅλους τούς Ἐνοριακούς καί Μοναστηριακούς μας Ἱερούς Ναούς, καί

6. Πιστεύει καί ὁμολογεῖ ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ, πού προσφέρεται στούς Πιστούς ὡς Φάρμακον Ζωῆς καί σωτηρίας, καί καμμία λοιμική ἀσθένεια ἤ μολυσματικός ἰός ἠμπορεῖ νά τήν ἐπιρρεάσει.Ἡ Ἱερατική Σύναξις
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας

« PREV
NEXT »