ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Τη Τετάρτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης


Τη Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 20.00 θα πραγματοποιηθεί Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Τρίπολης (β' όροφος) προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:


1. Έγκριση καταβολής δαπάνης στην ΟΤΕ Α.Ε. για υπηρεσίες καλωδίωσης στην πλατεία Αγίου Βασιλείου στα πλαίσια του έργου WiFi4Eu
2. Αποδοχή όρων μνημονίου συνεργασίας αρχαιολογικών ερευνών στο πλαίσιο υλοποίησης ενταγμένης πράξης στο ΕΣΠΑ
3. Χορήγηση αδείας μελέτης ψηφιακού υλικού του έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» ΟΠΣ 376088 ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση ΕΣΠΑ 2007-2013»
4. Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Τρίπολης και Δήμου Τρικκαίων
5. Υπογραφή συμφώνου συνεργασίας των φορέων για την υλοποίηση ΣΒΑΚ (Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας)
6. Διόρθωση της ΑΔΣ 613/2019 περί αποδοχής της τροποποίησης Πράξης με τίτλο «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Αρκαδίας 2018-2019», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ)»
7. Υποβολή πρότασης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» στον Άξονα 1 : European Remembrance
8. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τη λειτουργία θερινών τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Τρίπολης έτους 2020
9. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας Κοινότητας Παλαιοχούνης
10. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη του δημοτικού ακινήτου πρώην ΚΕΠ στην Κοινότητα Βλαχοκερασιάς για τη λειτουργία Περιφερειακού Ιατρείου
11. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας Κοινότητας Παλιόχουνης
12. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας Κοινότητας Βουρβούρων
13. Γενικό Σχέδιο αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων Δήμου Τρίπολης 2019 και εφεξής
14. Γενικό Σχέδιο αντιμετώπισης χιονοπτώσεων χιονοθύελλας και παγετού Δήμου Τρίπολης 2019-2020
15. Περί έγκρισης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄τριμήνου 2019
16. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αρ. 21/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
17. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας Κοινότητας Αλέας
18. Καθορισμός κατανομής χρηματοδότησης του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης έτους 2020
19. Αποδοχή χρηματοδότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης
20. Περί αιτήματος δωρεάν διάθεσης χρήσης χώρου για τη στέγαση γραφείου του Προέδρου της Κοινότητας Κερασίτσας
21. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Παλαιοπύργου
22. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Σιμιάδες
23. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Σιμιάδες
24. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοιν. Λίμνης
25. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 για την τακτοποίηση συνεχιζόμενων ενεργειών και οφειλών έτους 2019
26. Επιστροφή δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
27. Οριοθέτηση τμήματος του μικρού υδατορέματος στην ΤΚ Βλαχοκερασιάς του Δήμου Τρίπολης της ΠΕ Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου


H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ


ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
« PREV
NEXT »