ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Δήμος Βόρειας Κυνουρίας: Μίσθωση κτιρίων για τη στέγαση του ΚΕΠ και του αρχείου των υπηρεσιών (Πολεοδομίας)Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε φανερή, μειοδοτική και προφορική δημοπρασία η μίσθωση κτιρίων για τη στέγαση του Κ.Ε.Π. και του αρχείου των υπηρεσιών (Πολεοδομίας) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης, να υποβάλλουν στο Δήμο έγγραφη προσφορά εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους διεξαγωγής της δημοπρασίας ανατρέξτε στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης που επισυνάπτεται.« PREV
NEXT »