ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Διαγωνισμός για ενεργειακές αναβαθμίσεις στο Γυμνάσιο Λεβιδίου


Προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για ενεργειακές αναβαθμίσεις στο Γυμνάσιο Λεβιδίου Αρκαδίας

Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου “Ενεργειακές αναβαθμίσεις Γυμνασίου Λεβιδίου ” με προϋπολογισμό μελέτης 170.000,00 €.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 18-02-2020, ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των  προσφορών είναι η 12-03-2020. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 20-03-2020 ημέρα Παρασκευή στις 10:00πμ  από την Διεύθυνση Τ.Υ. και Πολεοδομίας
« PREV
NEXT »