ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Δείτε ζωντανά την συνεδρίαση του Δ.Σ Γορτυνίας

Δείτε ζωντανά μέσα από το ArcadiaSpot την Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας.  


Η σημερινή συνεδρίαση αφορά τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης : 

 1. Συγκρότηση επιτροπών αρ. 221 παρ. 11β και 11δ Ν. 4412/2016, για την διαδικασία σύναψης και υλοποίησης συμβάσεων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, για το έτος 2020. 
 2.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,41 € (άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87) για το έτος 2020. 
 3. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2020 (Ν.4412/2016). 
 4. Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020 (Ν. 4412/2016). 
 5. Συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης κινητών πραγμάτων και ακινήτων του Δήμου για το έτος 2020. 
 6. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση και εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2020. 
 7. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου με συμβιβασμό για το έτος 2020. 
 8. Ορισμός τεχνικού για την ολοκλήρωση διαδικασιών τακτοποίησης αυθαιρέτου κτίσματος Δήμου Γορτυνίας (Δημοτικού Ξενοδοχείου Δημητσάνας).
 9. Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Γορτυνίας, Επιμελητηρίου Αρκαδίας και Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.). 
 10. Ορισμός μέλους για συμμετοχή στην συγκρότηση επιτροπής για το έργο: «Μνημείο Υλοτόμων» στην Βυτίνα. 
 11.  Αίτημα φιλοξενίας συστήματος προσκόπων. 
 12. Αποδοχή τροποποιημένης Πράξης: «Διαμόρφωση Υπαίθριου Χώρου στη θέση Κουκούλα Τροπαίων» με κωδικό ΟΠΣ 5044961 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014- 2020». 
 13. Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Γορτυνίας». 
 14. Αίτημα σχολικών μονάδων για την οικονομική ενίσχυση εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών. Αίτημα Συλλόγου ΑΕΘΛΙΟΣ για τη συνδιοργάνωση Διεξαγωγής Υπαίθριας Συνάντησης Αθλούμενων (τρεξίματος) στο τμήμα Αρχαία Νεμέα – Αρχαία Ολυμπία. 
 15. Παράταση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Μυγδαλιάς σε κατάστημα με χρήση υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
 16.  Αίτηση κου Γρηγορίου Μαυρογόνατου για την λύση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου Σύρνας. 
 17.  Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου Σύρνας. 
 18.  Αίτηση κου Ευάγγελου Μίσιου για την διοχέτευση ομβρίων υδάτων στο δίκτυο ομβρίων της Κοινότητας Τροπαίων.
 19.  Αίτηση της εταιρείας ΝΙΚ.Θ.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε. για χρήση Βιολογικού Βυτίνας. 
 20.  Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Γορτυνίας.

« PREV
NEXT »