ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Απορρίφθηκαν τα έργα σε Επάνω Χρέπα και ΟρχομενόΜε αποφάσεις του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Παναγιώτη Νίκα, απορρίφθηκαν δύο έργα για την Αρκαδία από το ΤαΠΤΟΚ.


Συγκεκριμένα, η μια απόφαση αφορά την απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Βελτίωση οδού σύνδεσης Αρχαίου θεάτρου Ορχομενού με οδικό δίκτυο» με κωδικό ΟΠΣ 5045483 και συνολική δημόσια δαπάνη 45.000,00 ευρώ, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ 1089 24/05/2019 Πρόσκλησης «Βελτίωση Πρόσβασης σε αρχαιολογικούς χώρους /μουσεία» για τους κάτωθι λόγους: Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο Α’: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασηςγια τους ακόλουθους λόγους: Δεν υποβλήθηκαν όλα τα συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν με το με αρ. πρωτ. 1321/09-08-2019 έγγραφο μας, προκειμένου να εκπληρωθεί το κριτήριο 3:«Τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης».

Επίσης, άλλη απόφαση αφορά την απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΕΠΑΝΩ ΧΡΕΠΑΣ Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5047619 και συνολική δημόσια δαπάνη 80.000,00 ευρώ, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ 1089 24/05/2019 Πρόσκλησης «Βελτίωση Πρόσβασης σε αρχαιολογικούς χώρους /μουσεία» για τους κάτωθι λόγους:

Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο Α’: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης για τους ακόλουθους λόγους: Δεν υποβλήθηκαν όλα τα συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν με το με αρ. πρωτ. 1320/09-08-2019 έγγραφο μας, προκειμένου να εκπληρωθεί το κριτήριο 3:«Τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης».
« PREV
NEXT »