ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Ανοιχτός διαγωνισμός για το Κ.Δ.Α.Π.Με.Α. στο Δήμο ΤρίποληςΟ Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Κ.Δ.Α.Π.Με.Α)», με προϋπολογισμό μελέτης 115.000,00€.

Το έργο ανήκει στις κατηγορίες Οικοδομικών, Υδραυλικών και Ηλεκτρομηχανολογικών με προϋπολογισμό 120.000,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 16-01-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών : 14-02-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 20-02-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. και από την Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας


« PREV
NEXT »