ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης την Δευτέρα (θέματα)


Σας καλούμε την 2α Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 σε συνεδρίαση να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

1. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας Κοινότητας Κάψα

2. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας Κοινότητας Αγιωργιτίκων

3. Αποδοχή χρηματοδότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης

4. Έγκριση επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού και ανταλλακτικών υλικών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο

5. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου «Διαρρύθμιση χώρων κτιρίου και δημιουργία νέου κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. Με. Α)

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποδοχή χρηματοδότησης από του Υπουργείο Εσωτερικών για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ 57/73 και την 33862/2019 ΚΥΑ, με σκοπό την κάλυψη δαπανών αντικατάστασης οικοσυσκευής λόγω πλημμύρας την 19η Ιουνίου 2019

7. Ορισμός μελών συμβουλίου που δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ και προσδιορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης ανά συνεδρίαση

8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δ.Ε. Τεγέας»

9. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Διαμόρφωση οδών ιστορικού κέντρου Τρίπολης»

10. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την με αρ. 423/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

11. Αναστολή ισχύος παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών 

12. Αναστολή ισχύος παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών 

13. Αναστολή ισχύος παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών 

14. Αναστολή ισχύος παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών 

15. Αναστολή ισχύος παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών 

16. Αναστολή ισχύος παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών 

17. Αναστολή ισχύος παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών

18. Περί μείωσης ή μη μισθώματος Δημοτικού Καταστήματος

19. Έγκριση επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης για την εκτέλεση προμηθειών και εργασιών στο γήπεδο ποδοσφαίρου στο Δ.Α.Κ. Τρίπολης

20. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη υποχρεωτικών δαπανών προμηθειών και υπηρεσιών

21. Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων από όργανα των ΟΤΑ που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

22. Kαθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την με αρ. 452/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

23. Kαθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την με αρ. 456/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

24. Kαθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την με αρ. 458/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

25. Επιλογή συμπαραστάτη του Δημότη  και της Επιχείρησης

Σχόλια
« PREV
NEXT »