ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο της Νότιας Κυνουρίας

Με ένα και μοναδικό θέμα συνεδριάζει την Παρασκειή το ΔΣ Ν. Κυνουρίας

Πρόσκληση 21ης Συνεδρίασης Δ.Σ.- 8 Νοε 2019


 [Άρθρο 67, Ν. 3852 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010)]

.
Με την παρούσα, προσκαλείσθε να συμμετέχετε στην (21/2019) ειδική συνεδρίαση (παρ. 4, άρθρου 163 του Ν. 3463/06) του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κυνουρίας, η οποία θα γίνει στο πρώην δημοτικό κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα Βιβλιοθήκης), την (8η) Νοεμβρίου (2019) – ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30, με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης το εξής:

Θέμα (μονό): Περί της εγκρίσεως του απολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2018, του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2018 και των αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 


Βασίλειος Σαλάκος * Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) καλούνται να παρίστανται στη συνεδρίαση και :
Α) Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Νότιας Κυνουρίας κ. Λίζας Ιωάννης.
Β) Ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής Ευθύμιος Κουτρουμπής (ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ).
« PREV
NEXT »