ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Ξεκινούν τα μαθήματα Βυζαντινής Μουσικής της Μητρόπολης σε Τρίπολη και Άστρος

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ


Φέρομεν εἰς γνῶσιν τῶν ἐνδιαφερομένων Χριστιανῶν μας ὅτι ἀπό τῆς 1ης Ὀκτωβρίου 2019 θά ἀρχίσουν τά μαθήματα τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας, ἡ ὁποία σημειωτέον εἶναι ἐπισήμως ἀναγνωρισμένη ἀπό τήν Ἐκκλησία καί τό Κράτος καί προτρέπομεν νά παρακολουθήσουν τά μαθήματα αὐτῆς ὅσοι ἐπιθυμοῦν.

Οἱ ἐγγραφές θά γίνωνται ἀπό 16ης Σεπτεμβρίου 2019 κάθε ἀπόγευμα Δευτέρας καί Πέμπτης καί ἀπό ὥρας 7ης ἕως 8ης εἰς τό Γραφεῖον τοῦ ἐν Τριπόλει Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Μητροπόλεως μας, Πλατεῖα Ἐθνάρχου Μακαρίου (πρώην Ἀνεξαρτησίας).

Γιά περισσότερες πληροφορίες ἀπευθυνθεῖτε στόν τηλεφωνικό ἀριθμό 6972841159 ἤ τίς πρωϊνές ὧρες στόν τηλεφωνικό ἀριθμό 2710- 222446.

-------------------------------------------
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ          Φέρομεν εἰς γνῶσιν τῶν ἐνδιαφερομένων Χριστιανῶν μας ὅτι ἀπό 2 Ὀκτωβρίου 2019 θά ἐκκινήσουν τά μαθήματα εἰς τῷ ἐν Ἄστρει Κυνουρίας παράρτημα τῆς ἐν Τριπόλει Σχολῆς  Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας, ἡ ὁποία σημειωτέον εἶναι ἐπισήμως ἀναγνωρισμένη ἀπό τήν Ἐκκλησία καί τό Κράτος καί προτρέπομεν  νά παρακολουθήσουν τά μαθήματα αὐτῆς ὅσοι ἐπιθυμοῦν.

Τά μαθήματα θά παραδίδωνται στήν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ἐνοριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου Ἄστρους Κυνουρίας. Οἱ ἐγγραφές θά γίνωνται ἀπό 18ης Σεπτεμβρίου 2019 κάθε ἀπόγευμα Τετάρτης καί ἀπό ὥρας 7ης ἕως 8ης εἰς τό ὡς ἄνω Πνευματικόν Κέντρον.

Γιά περισσότερες πληροφορίες ἀπευθυνθεῖτε στόν τηλεφωνικό ἀριθμό 6981280265 ἤ τίς πρωϊνές ὧρες  στόν τηλεφωνικό ἀριθμό 2710- 222446.

       Μέ εὐχές καί εὐλογίες

Ο   Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ


† Ὁ Μαντινείας καί  Κυνουρίας  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ« PREV
NEXT »