ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Με πρωτοβουλία Δ.Βόσνου η επαναλειτουργία του Νηπιαγωγείου Ριζών

Την επαναλειτουργία του νηπιαγωγείου Ριζών είχε ζητήσει ο δημοτικός σύμβουλος Δημήτρης Βόσνος και στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο της προηγούμενης δημοτικής αρχής τελικά ψηφίστηκε η απόφαση .
Το σχολείο των Ριζών αποτελεί η καλύτερη επιλογή διοτί διαθέτει δυο τμήματα με μικρότερο αριθμό μαθητών και όχι ένα του Σταδίου με πολλούς μαθητές , δυο μεγαλύτερες και λειτουργικές αίθουσες, ξαναζωντανεύει το πέτρινο πολυθέσιο σχολείο Ριζών , με ανοιχτό υπαίθριο θέατρο, γήπεδο μπάσκετ, παιδική χαρά σε έναν υπέροχο καταπράσινο τόπο.Η απόφαση του δημοτικού σχολείου αναφέρει ότι:Το Δημοτικό
Σχολείο Ριζών Τεγέας στεγάζεται σε ιδιόκτητο διδακτήριο στην Τ.Κ.
Ριζών Τεγέας αλλά από το σχολικό έτος 2018
-
2019 και εντεύθεν τελεί σε αναστολή
λειτουργίας λόγω εγγραφής ελάχιστου αριθμού μαθητών κατά τα οριζόμενα στην
κείμενη νομοθεσία (παράγραφοι 4
-
10 τ
ου άρθρου 4 του Ν.1566/1985, ΦΕΚ 167 Α').
Ομοίως και το συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο Ριζών Τεγέας (παράγραφοι 1α & 1β του
άρθρου 35 του Ν.4386/2016 ΦΕΚ 83 Α').
Το διδακτήριο βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και έχει τη δυνατότητα να
φιλοξενήσει ένα 6/θέσιο δημοτ
ικό σχολείο.
Το Δημοτικό Σχολείο Σταδίου Τεγέας στεγάζεται σε ιδιόκτητο διδακτήριο στην Τ.Κ.
Σταδίου Τεγέας και λειτουργεί ως 6/θέσιο δημοτικό σχολείο. Το επόμενο διδακτικό
έτος (2019
-
2020) θα φοιτούν εκατόν έξι (106) μαθητές εκ των οποίων οι είκοσι πέντε
(25) θα παρακολουθούν και το προαιρετικό ολοήμερο (απογευματινό) πρόγραμμα
του σχολείου.
Το συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο Σταδίου Τεγέας λειτουργεί με συνολικό αριθμό
είκοσι πέντε (25) φοιτούντων νηπίων (νήπια α' ηλικίας και νήπια β' ηλικίας
-
προνήπια) εκ των
οποίων πέντε (5) θα παρακολουθούν και το προαιρετικό ολοήμερο
(απογευματινό) πρόγραμμα του σχολείου


Πρόταση
:
Προτείνουμε τη μεταστέγαση για το σχολικό έτος 2019
-
2020 του 1/θεσίου
Νηπιαγωγείου Σταδίου Τεγέας από το διδακτήριο του συστεγαζόμενου Δημοτικού
Σχολείου Σταδίου Τεγέας της Τ.Κ. Σταδίου Τεγέας στο διδακτήριο Ριζών Τεγέας των
τελούντων σε αναστολή λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ριζών
Τεγέας της Τ.Κ. Ριζών Τεγέας και την λειτουργία του ως 2/θέσιας σχολικής μονάδας
θεωρώντας ότι με αυτό τον τρόπο παρέχεται βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών
προσχολικής αγωγής και εκπα
ίδευσης στα νήπια της ευρύτερης περιοχής της Δ.Ε.
Τεγέας επιδρώντας επιπροσθέτως καθοριστικά και στη διαμόρφωση μιας θετικής
στάσης από μέρους τους προς το εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα ενώ αξιοποιείται
κατά τον βέλτιστο τρόπο η κτιριακή υποδομή της Δ.Ε.
Τεγέας του Δήμου Τρίπολης.
Μετά από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Ο Μ Ο Φ Ω
Ν Α
Εγκρ
ίνει
τ
η
μεταστέγαση για το σχολικό έτος 2019
-
2020 του 1/θεσίου Νηπιαγωγείου
Σταδίου Τεγέας από το διδακτήριο του συστεγαζόμενου Δημοτικού Σχολείου
Σταδίου Τεγέας της Τ.Κ. Σταδίου Τεγέας στο διδακτήριο Ριζών Τεγέας των
τελούντων σε αναστολή λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ριζών
Τεγέας της Τ.Κ. Ριζών Τεγέας και την λειτουργία του ως 2/θέσιας σχολικής μονάδας
θεωρώντας ότι με αυτό τον τρόπο παρέχεται βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών
προσχολικής αγωγής και εκπα
ίδευσης στα νήπια της ευρύτερης περιοχής της Δ.Ε.
Τεγέας επιδρώντας επιπροσθέτως καθοριστικά και στη διαμόρφωση μιας θετικής7
στάσης από μέρους τους προς το εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα ενώ αξιοποιείται
κατά τον βέλτιστο τρόπο η κτιριακή υποδομή της Δ.Ε.
Τεγέας του Δήμου Τρίπολης
« PREV
NEXT »