ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Κοίμηση της Θεοτόκου Ιερά Μονή της Παναγίας της Μαλεβής

Μέ κάθε λαμπρότητα καί θρησκευτική κατάνυξη ορτάστηκε  ορτή τς ποδόσεως τς Κοιμήσεως τς Θεοτόκου σήμερα Παρασκευή  23η Αγούστου 2019, στήν σεβασμία καί ερά Μονή τς Παναγίας τς Μαλεβς στόν γιο Πέτρο τς Κυνουρίας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ προεξρχε τς κολουθίας το ρθρου, τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στό Καθολικό τς ς νω ερς Μονς καί συμμετεχε στήν ερά Λιτανεία, πού κολούθησε, πέριξ ατς, μέ τή συμμετοχή ερέων, λλά καί μέ μεγάλη προσέλευση ελαβν προσκυνητν, ρχόντων καί κατοίκων τς γύρω περιοχς, πού φτασαν μέ κάθε τρόπο στήν ορτάζουσα ερά Μονή Μαλεβς πό λα τά μήκη καί πλάτη τς γς. Εχόμαστε  μυροβλήζουσα Παναγία τς Μαλεβς νά σκέπει καί νά προστατεύει πάντας καί νά χαρίζει μακροημέρευση στήν Καθηγουμένη Παρθενία Μοναχή καί τήν περί ατήν δελφότητα.

Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΛΕΒΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

 ερά Μονή Κοίμησεως τς Θεοτόκου  Μαλεβή μαζί μέ τήν Μονή Λουκος καί τήν λωνα εναι να πό τά τρία πιό φημισμένα Μοναστήρια τς Κυνουρίας. Εναι κτισμένη στίς πλαγιές το Πάρνωνα σέ ψόμετρο 920 μέτρων. Τό βουνό το Πάρνωνα νομάστηκε «Δεύτερο γιο ρος»  «γιον ρος τς Νότιας λλάδας», γιατί σέ ατό μετοίκισαν πί Κωνσταντίνου Πωγωνάτου (668- 685) κχριστιανισθέντες κάτοικοι πό τόν θω, λλά καί γιατί κανένα λλο λληνικό βουνό δέν παρουσιάζει τόσο μεγάλη συγκέντρωση Μοναστηριν.  Μονή Κοιμήσεως τς Θεοτόκου βρίσκεται σέ μία πλαγιά γεμάτη λατα, στό Ξεροκάμπι τν γιοπετριτν, στήν περιοχή το γίου Πέτρου καί σέ πόσταση 8 χιλιομέτρων πό τήν κωμόπολη. πέχει πό τήν Τρίπολη 47 χλμ. καί πό τό στρος 30 χλμ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ  Μονή τς Κοιμήσεως τς Θεοτόκου φείλει τήν νομασία της στήν ψηλότερη κορυφή το Πάρνωνα, πού εναι γνωστή ς «Μαλεβός», πειδή τό Μοναστρι ταν παλαιότερα κτισμένο στήν τοποθεσία «Κανάλοι», κοντά στήν κορυφή το Μαλεβο.

τσι  «Παναγία το Μαλεβο» γινε σιγά-σιγά  «Παναγία  Μαλεβή»  πλά «Μαλεβή». Γιά τήν τυμολογική προέλευση τς λέξης «Μαλεβός» πάρχουν πολλές πόψεις. λλες ποστηρίζουν τή σλαβική καί λλες τήν λβανική καταγωγή της. Στή σλαβική γλσσα πάρχει  λέξη male = βουνό καί  κατάληξη -εβος, -οβος χρησιμοποιεται ς δηλωτικό τόπου. Μερικοί κόμη τή συσχετίζουν μέ τό «Μαλέας, Μαλεός,  Μαλεάτας Πάν».  Μ. Δέφνερ ναφέρει τι  ρίζα «μαλ» σημαίνει «βουνό». Στόν σύχιο «μάλα» σημαίνει «βούνισμα» καί «μάλεοι», «ρειοι». «Μάλι» σημαίνει «βουνό» καί στήν λβανική. Καί, σύμφωνα πάλι μέ τόν Δέφνερ, τό νομα «Μαλεβός» δέν εναι σλαβικό, λλά προλθε πό τό ρχαο «Μαλεός». Σχετικά δέ μέ τό τοπωνύμιο «Αγό», ναφέρεται τι ατό εναι πολύ συχνό στόν λληνικό χρο καί δίνεται σέ γυμνές βουνοκορφές, σέ γυμνά ξυκόρυφα νησιά, λλά καί σέ γυμνό χωράφι (Μάνη). Στή Βόρειο πειρο λεγαν «Βέ» (=αγό) τή γυμνή κορφή. Τό «μαλεβέ» σημαίνει γυμνή κορφή σάν αγό. «Μαλεβό», κτός πό τόν Πάρνωνα, λένε καί τό ρτεμίσιο στήν ργολίδα.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ

ν ποδεχτομε τι  χρονολογία δρύσεως τς Μονς Μαλεβς ταυτίζεται μέ τήν δρυση τν λλων κοντινν Μοναστηριν, πρέπει νά τήν τοποθετήσουμε χρονολογικά τουλάχιστον στό 1000 (ρχές 11ου αἰῶνα). Γιά τήν παλαιότερη στορία τς Μονς καί τήν πρώτη νοικοδόμησή της δέν χουμε καμία στορική μαρτυρία, παρά μόνο τόν θρλο καί τήν παράδοση γιά τήν διάλυσή της. πιό παλιά χρονολογία στήν στορία τς Μαλεβς εναι ατή πού ναγράφει  Κοφινιώτης, χωρίς νά τήν τεκμηριώνει: τό τος 717. Τήν δια ναφέρει καί  Δαλέζιος.  σημερινή Μονή δρύθηκε τό 1116 πό τόν ερομόναχο ωσήφ Καρατζά, πως μαρτυρεται πό σχετική πιγραφή: «νηγέρθη κ βάθρων, διά κόπων καί μόχθων πολλν τν σιοτάτων ερομονάχων καί ωσήφ Καρατζγουμένου, πό χωρίον Σίταινα - 1116». Χρονολογική νδειξη πάρχει καί στήν παργυρωμένη εκόνα τς Κοιμήσεως τς Θεοτόκου,  ποία φέρει τήν τρίτη σέ ρχαιότητα χρονολογία: 1362, ν γιά τά πόμενα χρόνια τς Φραγκοκρατίας καί τς πρώτης Τουρκοκρατίας δέν πάρχουν μαρτυρίες γιά τή Μονή.

πισημότερη μνεία τς Μαλεβς πάρχει σέ χρυσόβουλλο το νδρόνικου Παλαιολόγου πρός τή Μονή Θεοτόκου το Βροντοχίου το Μυστρ το τους 1320, τό ποο ναφέρεται σέ κτήσεις τς βασιλικς ατς Μονς, πού περιλθαν στόν γούμενο Παχώμιο. Κλιματολογικοί λόγοι πέβαλαν τήν γκατάλειψη το ρχικο Μοναστηριοπως λλωστε συνέβη καί σέ λλες Μονές (π.χ. Μονή Φιλοσόφου Δημητσάνας καί γίων Τεσσαράκοντα Λακωνίας).  μετακίνηση ατή τς Μονς πρέπει νά τοποθετηθε χρονολογικά στίς ρχές το 17ου αἰῶνα. Ο Μοναχοί φρόντισαν  νέα θέση τς Μονς νά μήν βρίσκεται κτός περιπτύξεως το Πάρνωνα. Βέβαια δέν ποκλείεται στή σημερινή θέση τς Μονς νά λειτουργοσε τό γγύτερο Μετόχι της καί τό 1616 νά εναι τό τος νεγέρσεως το Ναο του. Στό Μετόχι ο Μοναχοί εχαν τήν εχέρεια, λόγω το ψύχους, νά κατεβαίνουν, σπου μέ νέα κτίσματα σιγά-σιγά τό μετέβαλαν σέ νέα Μονή σέ ντικατάσταση τς παλαις.

λλο Μετόχι κατεχε  Μονή σέ θέση χι μακρινή, κοντά στό χωριό Πλάτανος, που ργότερα συστήθηκε  νέα Μονή τς Σέλας. Γιά τήν σύσταση το Μετοχου ατο καί τήν δρυση Ναο λαβαν ο Μαλεβίτες Μοναχοί δεια πό τίς τουρκικές ρχές τό 1017, τος γίρας, πού ντιστοιχε στό τος 1609. Στήν παλαιά Μονή, πού ταν νδρώα, μόνασαν γιά μικρότερο  μεγαλύτερο διάστημα σπουδαοι νδρες. νάμεσά τους ξεχωρίζει  γιος Νελος  Μυροβλήτης,  ποος καταγόταν πό τό χωριό γιος Πέτρος, κάρη Μοναχός στή Μαλεβή τό τος 1616, σκήτευσε πί 15 χρόνια στή θέση Πουρνάρια, πιό πάνω πό τή Μονή καί κατόπιν ναχώρησε γιά τό γιο ρος, που σέ λικία μόλις 50 τν «κοιμήθη ν Κυρί» (12 Νοεμβρίου 1651). τάφη στό σπήλαιο που σκήτευσε καί που νέβλυσε μύρο. Στό σπήλαιο, στή θέση Πουρνάρια,  δελφότητα τς Μονς νήγειρε πρός τιμήν του Παρεκκλήσιο. Στίς Μονές το Μαλεβο σκήτευσαν πίσης καί γίασαν  Γεώργιος  ν Μαλε Λεωνίδας καί ο Ζάκχος καί Βάκχος. Κατά τήν περίοδο τς νετοκρατίας  Μονή τς Μαλεβς εημεροσε. Τήν εκόνα τς νετικς κατακτήσεως δίνει  γούμενος Μαγνέντιος μέ γραπτή ναφορά του πρός τήν ξουσία μέ τήν μερομηνία 12 Σεπτεμβρίου 1696, χαρακτηρίζοντας τό Μοναστρι ς «κείμενο στήν περιοχή ναπλίου στά μέρη τς Τζακωνίας».

Τό Μοναστρι, πού εχε σαφ διαμόρφωση, ταν περιτοιχισμένο μέ μάνδρα, εχε 7 κελλιά Καλογήρων καί 3 «σπίτια», δηλαδή μαγειρεο, τράπεζα καί χώρους γιά ζα. Ο Μοναχοί νέρχονταν σέ κτώ. ξω πό τή Μονή πρχε μπέλι 30 στρεμμάτων, ν γύρω πό τό Μοναστρι πρχαν τρία Παρεκκλήσια. πίσης, διέθετε Μετόχια στό Ξεροκάμπι, στόν Ραγκαβά, στόν γιο Πέτρο, στόν Πλάτανο, στόν «Τζακώνικο αγιαλό», στόν Κάμπο καί στίς Ρουσιές, στήν περιοχή το Μυστρ, στό χωριό Ποταμιά καί στήν περιοχή το αγιαλο το γίου ωάννη. Ο Μοναχοί πεξηγον τι πέκτησε  Μονή τήν περιουσία ατή πό φιερώσεις χριστιανν «πό τό παλαιόν, διά ψυχικήν τους σωτηρίαν» καί γιά νά δικαιολογήσει  Μαγνέντιος τι δέν πρχαν τίτλοι διοκτησίας, σχυρίζεται τι κάηκαν λα τά «χαρτιά» πί Τουρκοκρατίας, μετά τήν λωση τς Κωνσταντινουπόλεως καί τήν γκατάσταση τν Τούρκων σέ λόκληρη τήν Πελοπόννησο. Σημαντικός σταθμός στήν στορία τς Μαλεβς πρξε τό κλεφταρματολικό πεισόδιο, πού λαβε χώρα στό Μοναστρι τό 1786.

Μόλις εχαν συχάσει τά πράγματα μετά τήν ποτυχία τς παναστάσεως το ρλώφ τό 1770 καί τν λβανικν βιαιοπραγιν τς δεκαετίας πού κολούθησε,  Μονή τς Μαλεβς παρεχε εκολία σέ κλεφταρματολικά σώματα ντίστασης γιά νεφοδιασμό, πως το Ζαχαρι πό τή λακωνική Μπαρμπίτσα καί το Θανάση Καράμπελα πό τά Βέρβενα. Τό αματηρό πεισόδιο το 1786 εχε ς ποτέλεσμα τήν ξόντωση το τουρκικο στρατιωτικο σώματος, μέ τίμημα μως τά ντίποινα ες βάρος τς Μονς. Πρωταγωνιστής στήν πρώτη φάση πρξε  Ζαχαριάς,  ποος εχε φονεύσει πιφαν Τορκο, τόν Λουμάνη, γιατί φερόταν σκληρά καί πιεστικά πρός τούς χριστιανούς τς περιοχς το γίου Πέτρου. Σέ καταδίωξη το Ζαχαρι κινήθηκε τουρκικό πόσπασμα καί τόν ντόπισε πολύ κοντά στή Μονή, στή θέση Ταρμίρι, που συμπολεμοσαν μέ τόν ρχικλέφτη Μπαρμπιτσιώτη  Θανάσης Καράμπελας καί Μοναχοί τς Μαλεβς. Μετά τή νίκη μως ο Τορκοι ντεκδικήθηκαν.

Σκότωσαν Μοναχούς καί καψαν τό Μοναστρι στίς 8 Μαΐου 1786. Τό 1791  Μονή βρίσκεται καί πάλι σέ λειτουργία, παρά τήν λη καταστροφή καί τό 1792 εσέρχεται σέ ατήν  Καλλίνικος Τσαμούρης πί τς γουμενίας το ποίου σημειώθηκε κμή.  Τσαμούρης,  ποος καταγόταν πό τόν γιο Πέτρο, πρξε στέλεχος τς Φιλικς ταιρείας καί εχε μετατρέψει τό Μοναστρι σέ πραγματικό νοσοκομεο. δ μάλιστα φιλοξενήθηκε γιά νάρρωση πό φυματίωση  πρίγκιπας Δημήτριος ψηλάντης. Κατά τά πόμενα κρίσιμα χρόνια, πρίν καί κατά τή διάρκεια τς λληνικς παναστάσεως,  Μονή προσέφερε μεγάλες πηρεσίες στούς δεινοπαθοντες κατοίκους τς περιοχς καί στούς γωνιστές, ν  λειτουργία «κρυφο σχολειο» ποτέλεσε τή μοναδική διέξοδο γιά νά μάθουν τά λληνόπουλα γράμματα.  Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, πού χρησιμοποιοσε τή Μαλεβή ς στρατηγεο καί νίοτε ς νοσοκομεο, εχε μάλιστα σφαλίσει στή Μονή τήν οκογένειά του, ταν ο μισές λληνικές δυνάμεις ποσύρθηκαν στόν γιο Πέτρο. Τόν διο χρόνο  Μαλεβή πυρπολεται πό τόν μπραήμ. μως καί πάλι ναγεννήθηκε κ τς τέφρας, καθώς ξακολουθοσε νά διαθέτει καί Μοναχούς καί ρκετά κτήματα (Μετόχι το γίου Χαραλάμπους στό Καρακοβούνι, τς Κοιμήσεως τς Θεοτόκου στό Σέλας κοινότητος Πλατάνου, το γίου Γεωργίου).

Μιά σημαντική κθεση τς Μονς πρός τόν παρχο τς Κυνουρίας μέ χρονολογία 29 ουλίου 1833 δίνει λεπτομερ περιγραφή τν κτηρίων, τν κτημάτων, τν ζων καί τν μετοχιν της. ρχίζει μέ τόν ρισμό τς θέσης το Μοναστηριο καί τήν νομασία του πό τόν Μαλεβό καί πληροφορε τι εναι νοριακό, μέ γνωστη τήν χρονολογία δρυσής του. Σύμφωνα μέ τήν κθεση λοιπόν, Ναός τς Μονς χει κτητορική πιγραφή το 1616. Μετά τήν πυρπόληση πό τόν μπραήμ πισκευάστηκαν 14 κελλιά (οκίσκοι), λλά τό μαγειρεο, ο ποθκες καί τρία λλα κτήρια πρός νατολικά βρίσκονται σέ σχημη κατάσταση. Χαρακτηριστικά ναφέρεται: « κκλησία μπρισθεσα μολονότι θολωτή» πισκευάστηκε μέ τάξη: τέμπλο σκαλιστό, εκόνες στασίδια, κ.χει λείψανα, πού δέν περιφέρονται μως πό τούς Μοναχούς της. Τά κτήματά της νάμεσα στόν γιο Πέτρο, στό Καστρί καί στό Καρακοβούνι εναι 390 στρ. χωράφια. Μέ τόν καιρό μως  Μονή ρχισε νά παρακμάζει σέ σημεο τέτοιο, πού τή δεκαετία το 1940 φθασε στά ρια τς διαλύσεως, ξαιτίας τς λλείψεως Μοναχν καί τς καταστροφς ρκετν κτηριακν γκαταστάσεων πό βομβαρδισμό τν Γερμανν, πειδή ο ντάρτες εχαν μετατρέψει τή Μονή σέ νοσοκομεο. Τό 1949 μέ Βασιλικό Διάταγμα  Μονή μετατρέπεται πό νδρώα σέ γυναικεία καί κτοτε κμάζει νανεωμένη καί νερχόμενη στή κοινή συνείδηση ς Μονή καλά ργανωμένη, μέ τακτική λειτουργία καί μέσα στούς τύπους τς παράδοσης.

Στίς 20 ουλίου 1949  γουμένη νθοσα μέ δυό Μοναχές, πού προέρχονταν πό τή Μονή τς πάνω Χρέπας, γκαθίστανται στό ρειπωμένο Μοναστρι καί κτοτε ρχισε γνας γιά τήν ναστήλωση καί νακαίνιση σων κτισμάτων ταν δυνατόν νά διατηρηθον. Καθολικό, γουμενεο, ξεννες, τράπεζα, μαγειρεο, αλειος χρος, κ.πέκτησαν νέα ψη καί επρεπίστηκαν μέ τόν μόχθο τν Μοναζουσν, πού διαρκς αξάνονταν, τή μέριμνα τν γουμενισσν νθοσας, γνς καί δίως τς Παρθενίας Γιόβα καί τήν ελογία τν Μητροπολιτν Προκοπίου, Γερμανο καί Θεοκλήτου. Τό 1968 νηγέρθη Παρεκκλήσιο πρός τιμήν το γίου Νείλου καί τοποθετήθηκαν τίμια λείψανά του, πού μεταφέρθηκαν πό τό γιο ρος. Τό 1973 λεκτροδοτήθηκε  Μονή, τοιχογραφήθηκε τό Καθολικό, κατασκευάστηκε δραγωγεο (πό τό Γκαγκάδι ς τή Μαλεβή), ναστηλώθηκε τό Μετόχι το γίου Χαραλάμπους στό Κορακοβούνι καί κχερσώθηκαν τά γκαταλειμμένα κτήματα, πού γιναν καλλιεργήσιμα. Τό 1993 ποπερατώθηκε τρισυπόστατος Ναός, πού γκαινιάστηκε πίσημα τήν Κυριακή 14 ουλίου 1996 πό τόν Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας λέξανδρο, ν<span class="gma


LINK ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: https://wetransfer.com/downloads/cb06981ba1fbecb99bf49e6333892be820190823124519/e71fd8f46b32391678dd770c3d2e883c20190823124519/3e230d

« PREV
NEXT »