ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Με πλημμύρες και κατολισθήσεις κινδυνεύει το χωριό Δήμητρα ΓορτυνίαςΕρώτηση κατάθεσε η επικεφαλής της παράταξης «Πελοπόννησος Οικολογική» Δήμητρα Λυμπεροπούλου με θέμα «Κίνδυνος από πλημμύρες και μεταφορά μπαζών σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης στο χωριό Δήμητρα Δήμου Γορτυνίας από εργασίες διάνοιξης βάσης πυλώνων που έγινε από την ΔΕΗ».

Η ΕΡΩΤΗΣΗ


Με την υπ. αριθμ. 172687/23-05-2014 Απόφαση ΥΠΕΚΑ εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι εκτέλεσης του έργου «γραμμή μεταφοράς 400KV, ΚΥΤ Πατρών – ΚΥΤ Μεγαλόπολης». Με την υπ. αριθμ. 37843/27-07-2016 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος τροποποιήθηκε η αρχική απόφαση, αφού έπρεπε να γίνουν αλλαγές στις αρχικές τοποθετήσεις πυλώνων. Μια τέτοια αλλαγή έγινε και στο τμήμα του έργου που εκτελείται πλησίον του χωριού Δήμητρα Δήμου Γορτυνίας.

Σύμφωνα με αναφορά του Γεωργίου Πνευματικού Προέδρου της Τ.Κ. Δήμητρας του Δήμου Γορτυνίας, σε περιοχή που εκτελείται το έργο κατά τις διεργασίες διάνοιξης της νέας βάσης που έγινε για δεύτερη φορά από την ΔΕΗ στη θέση «Σκάλα» Τ.Κ. Δήμητρας προκειμένου να τοποθετηθεί ο πυλώνας δημιουργήθηκαν τεράστιες τομές με αποτέλεσμα να έχει μπαζωθεί το παραπλήσιο ρέμα ενώ οι ζημίες που προκλήθηκαν ήδη από την πρώτη διάνοιξη επιχωμάτωση ρέματος και δρόμων δεν έχουν αποκατασταθεί ακόμα. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης να κινδυνεύει το χωριό από πλημμύρες και μεταφορά μπαζών.

Σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 238221/06-11-2018 έγγραφο του Δασαρχείου Βυτίνας σε αυτοψία που πραγματοποιήθηκε – μετά από αίτημα του Γεωργίου Πνευματικού Προέδρου της Τ.Κ. Δήμητρας του Δήμου Γορτυνίας - διαπιστώθηκε ότι από την εκσκαφή για την εγκατάσταση των πυλώνων ιδιαίτερα αυτών που βρίσκονται άνωθεν της κοινότητας Δήμητρας έχει συσσωρευτεί μεγάλη ποσότητα χωμάτων και λίθων. Η μεγαλύτερη ποσότητα από αυτά θα χρησιμοποιηθούν για το μπάζωμα των πυλώνων και η υπόλοιπη ποσότητα θα πρέπει να απομακρυνθεί έτσι ώστε λόγο των μεγάλων κλίσεων της περιοχής να μην δημιουργηθούν προβλήματα με κατολισθήσεις.

Το παρακείμενο ρέμα εντός του οποίου έχουν πέσει πέτρες, θα πρέπει η εταιρία εκτέλεσης του έργου να φροντίσει με σωστές επεμβάσεις να εξασφαλίσει τους κατοίκους από πιθανές πλημμύρες.

Τα πρανή που έχουν δημιουργηθεί από την εκσκαφή σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους της μελέτης η εταιρία είναι υποχρεωμένη να υποβάλει για έγκριση ειδική δασοτεχνική μελέτη για την αποκατάσταση της δασικής βλάστησης και την βελτίωση της αισθητικής του τοπίου.

Η υπηρεσία μάλιστα προτείνει κατά την αποκατάσταση να χρησιμοποιηθούν φυτά που ενδείκνυνται για την συγκράτηση του εδάφους διότι με αυτό τον τρόπο θα ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι των κατολισθήσεων.

Ρωτάται η Περιφερειακή Αρχή Πελοποννήσου

Τι σκοπεύει να πράξει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για την αποκατάσταση των ζημιών για να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι των κατολισθήσεων.Για την

Περιφερειακή Παράταξη “Πελοπόννησος Οικολογική”

Δήμητρα Λυμπεροπούλου
« PREV
NEXT »