Με δημοσίευση που έγινε στο ΦΕΚ σχετικά με τα προγράμματα ΟΑΕΔ κοινωφελής εργασίας 2019 ουσιαστικά ξεμπλοκάρεται η διαδικασία για την παράταση των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας του Οργανισμού. Η επέκταση των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα δίνεται, λοιπόν, μέσα από σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και αφορά τα εξής:

Επιτρέπεται πλέον η επέκταση της χρονικής διάρκειας των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στα οποία οι δικαιούχοι απασχολούνται για:

α) Την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας,

β) Τη λειτουργία οργανωμένων εγκαταστάσεων προσφύγων και μεταναστών, όπως χώρων υποδοχής ή/και ταυτοποίησης, δομών προσωρινής φιλοξενίας ή/και προσωρινής υποδοχής προσφύγων και μεταναστών και

γ) Τους δήμους, περιφέρειες και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. με χρηματοδότηση της επιπλέον δαπάνης είτε από τον τακτικό προϋπολογισμό, ή και από ίδιους πόρους του ΟΑΕΔ ή και από το ΠΔΕ ή και από άλλους εθνικούς ή και άλλους πόρους.