ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

"Έφυγε" από τη ζωή ο μέγας δωρητής του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Βασιλείου, Κωνσταντίνος Καλομιτσίνης


Τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, πληροφορηθέν σήμερον Μέγα Σάββατον, 27ην Ἀπριλίου 2019, τήν εἰς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ μακαριστοῦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΛΟΜΙΤΣΙΝΗ, Διατελέσαντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου καί Μεγάλου Δωρητοῦ τοῦ Μητροπολιτικοῦ τούτου Ἱεροῦ Ναοῦ, συνῆλθε ἐκτάκτως εἰς συνεδρίαν αὐθημερόν καί ἀπεφάσισε ὁμοφώνως τά κάτωθι:

1) Νά ἐκφράσῃ τάς συλλυπητηρίους εὐχάς αὐτοῦ πρός τούς συγγενεῖς τοῦ μεταστάντος.

2) Νάμετάσχῃ σύσωμον εἰ τήν ἐξόδιον Ἀκολουθίαν καί νά συνοδεύσῃ τήν σωρόν αὐτοῦ μέχρι τῆς τελευταίας κατοικίας.

3) Νά ἀναγνωσθῇ τό παρόν Ψήφισμα κατά τήν ἐξόδιον Ἀκολουθίαν.

4) Νά ἐπιδοθῇ εἰς τούς συγγενεῖς αὐτοῦ.

5) Νά δημοσιευθῇ εἰς τόν τοπικόν τῦπον.

Τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πρωτοπρ. Ἰωάννης Σουρλίγγας

ΤΑ ΜΕΛΗ Ἀθανάσιος Τσουτσάνης,

Γεώργιος Ζαχαρόπουλος,

Γεώργιος Μπαρμπέρης,

Παρασκευή Παπαδάκου
ekklistaiko1991

« PREV
NEXT »