Ποιοι μπορούν να γλιτώσουν τις κυρώσεις από την καθυστερημένη δήλωση των στοιχείων χρησιμοποιώντας ως «όχημα» το Κτηματολόγιο. Πότε πέφτει η «καμπάνα» των 100 ευρώ για μεταβολές δεδομένων στην ακίνητη περιουσία εντός του 2019.