ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Μ. Δευτέρα – Ἀκολουθία Νυμφίου στήν Τρίπολη

Ὁ Σέβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας  κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, τό Ἑσπέρας τῆς Μ. Δευτέρας, 22 Ἀπριλίου 2019, χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς  Μ. Τρίτης – Ἀκολουθία Νυμφίου, στήν Ἐνορία   Ἁγίου Τρύφωνος Τριπόλεως.

 

Τῆ ἁγία καί μεγάλη Τρίτη

Τήν ὥραν ψυχῆ,

τοῦ τέλους ἐννοήσασα,

καί   τήν   ἐκκοπήν, τῆς συκῆς δειλιάσασα,

τό δοθέν σοι  τάλαντον,

φιλοπόνως ἔργασαι  ταλαίπωρε,

γρηγοροῦσα  καί  κράζουσα·

Μή  μείνωμεν  ἔξω τοῦ νυμφῶνος Χρίστου.

 

Τῆς τῶν δέκα παρθένων παραβολῆς   τήν ἀναμνησιν  ποιούμεθα σήμερον, ἥν ἐλαλησεν ὁ Ἰησοῦς μετά  καί ἄλλων τοιούτων παραβολῶν, ἐρχόμενος ἐπί τό  πάθος.

          Διδάσκει δέ ἡμᾶς ἡ παραβολή αὕτη, ἵνα μή τό μέγα τῆς παρθενίας  ἔργον κατορθοῦντες ἀμελῶμεν  τῶν λοιπῶν, καί μάλιστα τῆς ἐλεημοσύνης, δι' ἧς ἡ λαμπάς τῆς παρθενίας φαιδρύνεται.

 Ἐτι δέ ἴνα, τό τέλος τῆς ζωῆς ἡμῶν ἀγνοοῦντες, ὑπαρχωμεν πᾶσαν ὥραν ἕτοιμοί πρός αὐτό, ὡς αἱ φρόνιμοι παρθένοι, πρός τήν τοῦ νυμφίου ἀπάντησιν, μήποτε, αἰφνιδίως ἐλθόντος αὐτοῦ, καί κλεισθείσης  τῆς θύρας τοῦ οὐρανίου νυμφῶνος,   ἀκούσωμεν καί ἡμεῖς, ὡς αἱ μωραί, τήν φρικτήν  ἐκείνην ἀπόφασιν.

Ἀμήν λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς.

 

Ὁ  Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τεγέας κ.κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, τό Ἑσπέρας τῆς Μ. Δευτέρας 22 Ἀπριλίου 2019, χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς  Μ. Τρίτης – Ἀκολουθία Νυμφίου στόν Μητροπολιτικό Ἱερό ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως.

 

« PREV
NEXT »