ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Το πρόγραμμα των Ακουλουθιών της Μεγάλης Σαρακοστής από την Μητρόπολη Μαντινείας και ΚυνουρίαςἩ Ἱερά ἡμῶν Μητρόπολις προκειμένου νά βοηθήση τούς Χριστιανούς της νά βιώσουν τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν πνευματικά, κατήρτησε τό ἑξῆς λειτουργικό Πρόγραμμα τό ὁποῖον ἀνακοινώνει εἰς τούς Πιστούς της καί τούς προσκαλεῖ νά συμμετάσχουν σέ αὐτό μέ προθυμία διά νά ἐπιτύχουν τήν ψυχικήν των σωτηρία.

1. Εἰς ὅλους τούς Ἐνοριακούς Ναούς τῆς Τριπόλεως καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στίς 5:30 ἡ ὥρα τό ἀπόγευμα θά ψάλεται τό Μέγα Ἀπόδειπνο.

2. Τό πρωί ἑκάστης Τετάρτης καί Παρασκευής θά τελῆται ἡ Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.

3. Τό βράδυ κάθε Τετάρτης στίς 7:00 ἡ ὥρα ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ θά τελῆ τήν Προηγιασμένην Θεία Λειτουργίαν ἐκ περιτροπῆς εἰς τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Τριπόλεως ὡς ἑξῆς :

Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 εἰς Ι.Ν. Ἁγίου Βασιλείου

» 20 Μαρτίου 2019 εἰς Ι.Ν. Ἁγίου Δημητρίου

» 27 Μαρτίου 2019 εἰς Ι.Ν. Ἁγίας Βαρβάρας

» 3 Ἀπριλίου 2019 εἰς Ι.Ν. Προφ. Ἠλιού

» 17 Ἀπριλίου 2019 εἰς Ι.Ν. Παμμ. Ταξιαρχῶν

4 . Ἐπίσης βραδυνές Προηγιασμένες Θ. Λειτουργίες θά τελέσουν οἱ ἐντεταλμένοι πρός τοῦτο Ἀρχιμανδρῖτες καί Ἱερεῖς καί εἰς ἄλλας ἐνορίας τῆς Μητροπόλεως μας κατά τό Πρόγραμμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

5. Ἑκάστη Παρασκευή βραδύ στίς 7:00 ἡ ὥρα εἰς ὅλους τούς Ἱερούς Ἐνοριακούς Ναούς τῆς Μητροπόλεώς μας θά ψάλεται ἡ Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου. Εἰς τίς Ἱερές Μονές μας οἱ Χαιρετισμοί θά γίνωνται τό ἀπόγευμα στίς 5:30 ἡ ὥρα.

6. Εἰς δέ τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τίς τέσσερες πρῶτες Παρασκευές τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς θά ἐπαναλαμβάνονται οἱ Χαιρετισμοί τῆς Θεοτόκου κατά τήν ὥραν 9 – 10 ἐσπερινήν διά νά λαμβάνουν μέρος εἰς αὐτούς οἱ ἐργαζόμενοι, ἐπιστήμονες καί καταστηματάρχες τῆς πόλεώς μας.

7. Κάθε Κυριακή πρωί εἰς ὅλους τούς Ἐνοριακούς Ναούς τῆς Μητροπόλεώς μας θά τελῆται Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου καί τά ἀπογεύματα τῶν ἕξ Κυριακῶν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς εἰς 5:30 ἡ ὥρα θά τελῆται εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως ὁ κατανυκτικός Ἑσπερινός καί θά κηρύττεται ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ.

8. Οἱ ἐντεταλμένοι ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πνευματικοί Πατέρες θά περιέρχωνται τίς Ἐνορίες μας ὅπου θά δέχωνται τούς Χριστανούς μας εἰς τό Μυστήριον τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ ΑἙσπερινῶν Προηγιασμένων Θείων Λειτουργιῶν κατά τήν περίοδον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 2019
Ἡμερομηνία
Σεβασμιώτατος
κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
π. Θεόκλητος Ντούλιας
π. Βενέδικτος Καρύδης
π. Ἰουστίνος Τσαγκούρης
13-3-2019
Ι.Ν. Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως
Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Τριπόλεως (πρωινή)
Μαντζαγρά
Ι.Ν. Ἁγίας Βαρβάρας Τριπόλεως (πρωϊνή)
20-3-2019
Ι.Ν Ἁγιου Δημητρίου
Τριπόλεως
Ι.Ν. Ἁγίου Βασιλείου
Παρ. Ἅστρους
Σκοπή
Ἐλαιοχώριον
27-3-2019
Ι.Ν. Ἁγίας Βαρβάρας Τριπόλεως
Ι..Ν. Ἀγίου Γεωργίου Λεβιδίου
Κάψια
Βλαχέρνα
3-4-2019
Ι.Ν. Προφ. Ἠλιού Τριπόλεως
Ι. Ν. Ἀγίου Νικολάου
Ἄστρους
Κερασίτσα
Ρίζες
17-4-2019
Ι.Ν. Παμμ. Ταξιαρχῶν  Τριπόλεως
Νεοχώριο
Πέλαγος
Ξηροπήγαδον
          

Ὥρα ἐνάρξεως ὁρίζεται ἡ 7η Ἑσπερινή. Ὑπενθυμίζομε ὅτι τῆς Θείας Λειτουργίας προηγεῖται ἡ Ἀκολουθία τῆς ἑνάτης Ὥρας.

ΛΕΩΝΙΔΙΟ - Πρόγραμμα περί τελέσεως Ἑσπερινῶν Προηγιασμένων Λειτουργιῶν εἰς τούς Ἐνοριακούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Περιφερείας ὑμῶν κατά τήν διάρκειαν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς κατά τό ἐξῆς πρόγραμμα:

1. Τετάρτη ​​13-3-2019​Ἱερόν Ναόν Εὐαγγελιστρίας

2. Τετάρτη ​​20-3-2019​Ἱερόν Ναόν Ἀγίας Κυριακῆς

3. Τετάρτη ​​27-3-2019​Ἱερόν Ναόν Τριῶν Ἰεραρχῶν

4. Τετάρτη ​​ 3-4-2019​Ἱερόν Ναόν Ἀγίας Αἰκατερίνης

5. Τετάρτη​​17-4-2019​Ἱερόν Ναόν Τιμίου Προδρόμου

Λειτουργός καί ὑπεύθυνος ὁ Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας.

​Ἔναρξις τῶν Ἱερῶν τούτων Λειτουργιῶν θά εἶναι ἡ 7η ἀπογευματινή ὥρα κατά τάς ὁποίας ὀφείλουν νά παρακολουθοῦν ἅπαντες οἱἹερεῖς τοῦ Λεωνιδίου.

​Ὡσαύτως ὑπενθιμίζομεν ὅτι ἀπό τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας καί μέχρι τῆς πέμπτης Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν κάθε ἀπόγευμα στίς 6 ἡὥρα εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Εὐαγγελιστρίας Λεωνιδίου θά ψάλλεται ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός καί θά κηρύττεται ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἀπό τούς Ἱεροκήρυκες τῆς Μητροπόλεως ὡς ἑξῆς:

Α΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν​Ἀρχιμ. Κύριλλος Γιοβάρθης

Β΄ Κυριακῆ τῶν Νηστειῶν​Ἀρχιμ. Μωυσῆς Καψάλης

Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν​Ἀρχιμ. Κύριλλος Γιοβάρθης

Δ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν​Ἀρχιμ. Μωυσῆς Καψάλης

Ε΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν​Ἀρχιμ. Κύριλλος Γιοβάρθης
« PREV
NEXT »