ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Έργα 10.000.000 € για τη Γορτυνία στο πρόγραμμα "Φιλόδημος"

Ο Δήμος Γορτυνίας γνωστοποιεί ότι στο πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», που αφορά την χρηματοδότηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχει ήδη εντάξει τα παρακάτω έργα συνολικού προϋπολογισμού 3.928.666,10 ευρώ.
Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ
1 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Πρόσκληση Ι

Προμήθεια μηχανημάτων έργων, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
285.000,00€

2 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι
Πρόσκληση Ι
Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Γορτυνίας
Υποέργο 1: Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών και ποιότητας στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Γορτυνίας
Υποέργο 2: Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Θέλπουσας
3.346.296,00€

3 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Πρόσκληση ΙΙ
Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
45.370,10€

4 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Πρόσκληση ΙΙΙ
Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών 252.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ 3.928.666,10€

Επίσης έχει υποβάλει Τεχνικά Δελτία για ένταξη των παρακάτω έργων, συνολικού προϋπολογισμού 5.411.390,91 ευρώ.
Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

1 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι
Πρόσκληση IV
Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Γορτυνίας
Υποέργο 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΙΑ-ΧΑΝΙΑ-ΚΑΠΕΛΙΤΣΑ
Υποέργο 2: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ Τ.Κ.ΒΥΖΙΚΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΝΑΙΝΑΣ)
Υποέργο 3: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΑΝΑΡΑΚΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΜΠΙΤΣΙ
577.390,91€  

2 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι
Πρόσκληση ΙΙ
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Λυμάτων Δήμου Γορτυνίας
Υποέργο 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Τ.Κ.ΤΡΟΠΑΙΩΝ
Υποέργο 2: ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ.ΚΑΛΛΙΑΝΙΟΥ
4.834.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ 5.411.390,91€

Τέλος, ο Δήμος ετοιμάζει και πρόκειται να υποβάλει, εντός των επόμενων ημερών, προτάσεις για την ένταξη έργων στις αντίστοιχες προσκλήσεις του «Φιλόδημου»:
 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I, πρόσκληση V που αφορά την Ανέγερση και Επανάχρηση Δημοτικών Κτηρίων, καθώς επίσης και
 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, πρόσκληση IV που αφορά την Κατασκευή, Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων των Δήμων.

« PREV
NEXT »