ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Μεγαλόπολη | Πρόστιμο 15.000€ επειδή δεν λειτουργεί ο Βιολογικός Καθαρισμός

Την επιβολή στο Δήμο Μεγαλόπολης νέου προστίμου δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 € ) επειδή ο Βιολογικός Καθαρισμός Λυμάτων Μεγαλόπολης συνεχίζει να βρίσκεται εκτός λειτουργίας με συνέπεια τη ροή ανεπεξέργαστων λυμάτων προς τον εγκεκριμένο αποδέκτη ρέμα «Μαρίτσα» προβλέπει απόφαση την οποία υπογράφει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Πέτρος Τατούλης.

Για το πρόστιμο αυτό, υπήρξε σχετική εισήγηση από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την απόφαση "προκαλείται παράβαση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και ρύπανση του περιβάλλοντος.

Το ΚΕΠΠΕ θεωρεί ότι αποτελεί προτεραιότητα η άμεση επαναλειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού ακόμη και με ποσοστό καθαρισμού μικρότερο του 100%, καθώς ακόμη και η μερική λειτουργία του θα έχει θετικό αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος.

Για το λόγο αυτό καλείται ο Δήμος Μεγαλόπολης να καταθέσει εντός μηνός από την παραλαβή της απόφασης επιβολής διοικητικών κυρώσεων:

α) Τεκμηριωμένο Σχέδιο και χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την άμεση μερική επαναλειτουργία της εγκατάστασης (χωρίς την κατεστραμμένη δεξαμενή). Εφόσον κατά την άποψη του Δήμου αυτό δεν είναι εφικτό, να κατατεθεί τεκμηριωμένη αιτιολογική Έκθεση για τους λόγους που δεν δύναται να ξεκινήσει η μερική λειτουργία.

β) Έγγραφο στο οποίο να αναφέρονται οι συγκεκριμένες ενέργειες που έχουν γίνει βάσει του από 29-6- 2017 κατατεθειμένου στην Υπηρεσία μας Χρονοδιαγράμματος ενεργειών για την πλήρη λειτουργία της εγκατάστασης κατόπιν της επιδιόρθωσης ή επανακατασκευής της κατεστραμμένης δεξαμενής, καθώς και οι ενέργειες που υπολείπονται."

« PREV
NEXT »