ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Κλειστό Γυμναστήριο Τρίπολης | Ανοιχτός διαγωνισμός για την αντικατάσταση της στέγηςΤην εκτέλεση του έργου: «Αντικατάσταση επικάλυψης στέγης κλειστού γυμναστηρίου στο ΔΑΚ Τρίπολης», προϋπολογισμού 170.000,00 ευρώ με ανοικτή διαδικασία αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρίπολης.


Επίσης, ενέκρινε τη Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού και καθόρισε τους όρους για την εκτέλεση του έργου.

Το έργο αφορά στις απαιτούμενες εργασίες συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων υλικών για την αποκατάσταση των φθορών της οροφής του κλειστού γυμναστηρίου του ΔΑΚ Τρίπολης εμβαδού 1.600τ.μ. περίπου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν:

  •  Αποξήλωση των υπαρχόντων μεταλλικών φύλλων επιστέγασης από λαμαρίν0. επίπεδη ή αυλακωτή, απλή ή με μόνωση, με τις αντίστοιχες τεγίδες σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος με την καταβίβαση και διαλογή των υλικών, την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, την ταξινόμηση χρησίμων υλικών και την μεταφορά τους προς φόρτωση ή αποθήκευση.
  •  Ενίσχυση - συντήρηση των υπαρχόντων μεταλλικών ζευκτών/τεγίδων όπου κριθεί απαραίτητο με εργασίες κοχλίωσης, αντισκωριακής προστασίας, ηλεκεροσυγκόλ-λησης ή και αντικατάστασης βλαβέντων μεταλλικών μελών.
  •  Επικάλυψη της στέγης Νε προμήθεια πάνελ πολυουρεθάνης οροφής τραπεζοειδές πάχους Sem (CFC & H(FC Free), με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις μόνωσης και πυραντοχής και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΓΕΠ 03-05-02-01 "Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα".
  •  Για την αποχέτευση των όμβριων υδάτων θα διατηρηθεί ο υφιστάμενος σχεδιασμός. Τα όμβρια ακολουθούν τις κλίσεις της στέγης, συλλέγονται με μεταλλικές υδρορροές και με τη χρήση κατακόρυφων εξωτερικών υδρορροών από πλαστικούς ή μεταλλικούς σωλήνες (aΦ18mm) οδηγούνται ελεύθερα στον περιβάλλοντα χώρο. Θα γίνει αντικατάσταση οριζόντιων και κατακόρυφω υδρορροών.
  • Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων επί τόπου του έργου, ο απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός ικριώματα και εργασία.
« PREV
NEXT »