Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5[ImagesOnly]

Style6Το Ε.Κ.Αρκαδίας χαιρετίζει την προσπάθεια της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να φύγουν οι εργολάβοι από τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας της Χώρας.


Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι ανάγκες στην καθαριότητα, την σίτιση και την φύλαξη δεν είναι εποχιακές για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αλλά πάγιες και διαρκείς, γι’ αυτό επιβάλλεται να γίνει άμεσα διαγωνισμός για την πλήρωση των θέσεων με συμβάσεις αορίστου χρόνου μέσω ΑΣΕΠ.

Το Ε.Κ.Αρκαδίας στηρίζει τις εργαζόμενες που βρέθηκαν στο δρόμο με 10 έως 15 χρόνια εργασίας, πολλές εξ’ αυτών με ιδιαίτερα κοινωνικές ανάγκες , μονογονεικές οικογένειες, διαζευγμένες, με ανήλικα τέκνα, γνωρίζοντας ότι το μόνο εισόδημα τους είναι 250-300 ευρώ μηνιαίως, εκτελώντας ευσυνείδητα τα καθήκοντά τους, χωρίς ουδέποτε να έχουν δεχθεί παρατήρηση ως προς την άρτια εκτέλεση της εργασίας τους όλα αυτά τα χρόνια, χάνοντας παράλληλα πολλά χρήματα για υπηρεσίες που προσέφεραν πέραν των υποχρεώσεων τους βάσει της σύμβασής τους και μένοντας για μεγάλα χρονικά διαστήματα απλήρωτες, λόγω αδυναμίας ελέγχου της Επιβλέπουσας Αρχής και Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, όπως με σειρά εγγράφων έχει αναδείξει το Ε.Κ.Αρκαδίας.

Μετά την ανάληψη της εξουσίας από την σημερινή κυβέρνηση, η οποία έκανε σημαία τις καθαρίστριες και τον αγώνα τους, δημιουργήθηκαν προσδοκίες και σε αυτές ότι επιτέλους θα υπάρξει μια δικαίωση και μια αναβάθμιση στην ποιότητα εργασίας και αμοιβής τους. Κ έτσι λοιπόν, συμμετείχαν ως υποψήφιες στην υπ’ αριθμό ΣΟΧ 1/2016 Ανακοίνωση που προκήρυξε το Υπουργείο Υγείας, η 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας, και συγκεκριμένα το ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ « Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» με διάρκεια σύμβασης όχι πέραν της 31-12-2018.

Μετά από ανάρτηση όμως των τελικών πινάκων κατάταξης και διοριστέων των υποψηφίων τηςκατηγορίας ΥΕ, διαπιστώθηκε ότι δεν κατατάχθηκαν στον πίνακα των διοριστέων, αφού δεν προσμετρήθηκε σε αυτές ως επιπλέον βαθμολογικό κριτήριο, η συναφής εμπειρία τους με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων εργασίας, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη προκήρυξη δεν απαιτούσε «προηγούμενη εμπειρία στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο φορέα σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης», αλλά αρκούσε η προηγούμενη απασχόληση στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο φορέα σε «οποιαδήποτε καθήκοντα». Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα αυτές οι ήδη εργαζόμενες στο Γ.Π.Ν.Τρίπολης, να υστερούν έναντι άλλων υποψηφίων, οι οποίοι δεν είχαν ουδέποτε εργασθεί σε αντίστοιχο αντικείμενο απασχόλησης σαν αυτό που αυτές εκτελούσαν τόσα συναπτά έτη.

Μετά από δικαστικές διαμάχες μεταξύ της Εταιρείας και του Γ.Π.Ν.Τρίπολης , το αποτέλεσμα ήταν να συνεχίσουν την εργασία τους με μηνιαίες μνημονιακές συμβάσεις κ στις 17-12-2018ύστερα από νέα αίτηση ανάκλησης του νοσοκομείου να δημοσιευθεί απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης όπου ανακαλεί τη χορηγηθείσα αναστολή, οπότε έπαψε να υφίσταται η αναστολή πρόσληψης των 33 διοριστέων ατόμων με βάση τον πίνακα κατάταξης, με αποτέλεσμα όλες αυτές οι εργαζόμενες που επί 18 μήνες αγωνιούσαν για το εργασιακό τους μέλλον να μείνουν άνευ προσδοκίας συνέχισης της εργασία στους 14 μέρες πριν την λήξη της ισχύουσας σύμβασης εργασίας.

Για τους λόγους αυτούς αιτούμεθα προς το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) να απονείμει δικαιοσύνη στα μέτρα του δυνατού λαμβάνοντας υπόψη τη διαχρονική εργασία, την εμπειρία, το αποδυναμωμένο πλέον λόγω εκπνοής της σύμβασης εργασίας έννομο συμφέρον των 33 προσληπτέων, σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης και διοριστέων κατηγορίας ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ, βάσει της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 Ανακοίνωσης.Το Δ.Σ. του Ε.Κ.ΑΡΚΑΔΙΑΣ

«
Next
Νεότερη ανάρτηση
»
Previous
Παλαιότερη Ανάρτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια: