Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5[ImagesOnly]

Style6

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας γνωστοποιεί ότι πρόκειται να προσληφθεί ένας (1) Ειδικός Συνεργάτης µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, ο οποίος µε τις εξειδικευµένες γνώσεις του, θα παρέχει στο ∆ήµαρχο Βόρειας Κυνουρίας συµβουλές και θα διατυπώνει γραπτές ή προφορικές εισηγήσεις επί θεµάτων «Καταγραφής της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας και συµβουλευτικό έργο για την διάδοσή της, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο» και γενικότερα θα ασκεί τις αρµοδιότητες που θα του αναθέτει ο ∆ήµαρχος Βόρειας Κυνουρίας και οι οποίες προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007) «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων µε τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα και την εµπειρία τους, πρέπει να υποβληθούν εντός δέκα (10) ηµερών από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας στον τύπο ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας, ή την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, δηλαδή από 11 Οκτωβρίου 2018 έως και την 22 Οκτωβρίου 2018, στο Γραφείο ∆ηµάρχου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά :
Α) Αίτηση.
Β) Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα.
Γ) Φωτοαντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας.
∆) Επικυρωµένο αντίγραφο του απαιτούµενου τίτλου σπουδών.
Ε) Αποδεικτικά εµπειρίας.
ΣΤ)Οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα παραπάνω αναφερόµενα προσόντα τους.
Ζ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν το κώλυµα του άρθρου 16 του Ν. 3584/2007.
Περισσότερα, διαβάστε εδώ: https://diavgeia.gov.gr/

«
Next
Νεότερη ανάρτηση
»
Previous
Παλαιότερη Ανάρτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια: