ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην οδό Θεοφιλοπούλου                                             

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη λήψη Κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στην οδό Θεοφιλοπούλου.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι οι ακόλούθες:

1. Να γίνει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης και κατάλληλη διαγράμμιση στο οδόστρωμα, στα άκρα τον πεζοδρομίου, σε τμήματος οδού με αργή το σημείο (στην αριστερή πλευρά για κίνηση στην κατεύθυνση από την οδό Αναγνωσταρά προς οδό Μαινάλου) το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 5,ΟΟμ πριν την προβολή στην πλευρά αυτή της αρχή της εισόδου της διόδου προς πολυκατοικία, και τέλος 5,ΟΟμ μετά το τέλος της προβολής στην πλευρά αυτή τον τέλους της εισόδου της διόδου προς πολυκατοικία όπως αυτή προαναφέρθηκε) τον τμήματος οδού. 

2. Ομοίως και στην απέναντι πλευρά της οδού, να γίνει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης και κατάλληλη διαγράμμιση στο οδόστρωμα στα άκρα του πεζοδρομίου, σε τμήματος οδού με αρχή το σημείο (στην δεξιά πλευρά για κίνηση στην κατεύθυνση από την οδό Αναγνωσταρά προς οδό Μαινάλου) το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 2,50μ πριν την αρχή της εισόδου της διόδου προς πολυκατοικία, και τέλος 2,50μ μετά το τέλος της εισόδου της διόδου προς πολυκατοικία όπως αυτή προαναφέρθηκε) τον τμήματος οδού. 

3. Τέλος να καταργηθεί η υφιστάμενη οριζόντια διαγράμμιση με αρχή την οδό Αναγνωσταρά και να παραμείνει η νέα που προτείνεται στα ανωτέρω εδάφια (1) και (2) Διευκρινίζεται ότι οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αποτελούν αμιγώς τοπική υπόθεση και δίνουν λύση στα υφιστάμενα προβλήματα, ρυθμίζοντας και διευκολύνοντας την κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο της πόλης. Επιπλέον με τις προαναφερόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) αλλά αντίθετα διευκολύνεται. Είναι ρυθμίσεις με τις οποίες δε παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων, και από την υπηρεσία μας κρίνονται αναγκαίες για την εξασφάλιση ομαλής και ασφαλούς κυκλοφορίας. Τέλος σας γνωστοποιούμε ότι από το σημείο αυτό της πόλης δε διέρχονται μέσα μαζικής μεταφοράς (αστική και υπεραστική συγκοινωνία με κάποιο τακτικό δρομολόγιο) και γι' αυτό δεν είναι αναγκαία η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
« PREV
NEXT »