ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Εκδηλώσεις της Ι.Μ. Μαντινείας και Κυνουρίας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον Νεομάρτυρα Παύλο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ  -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Σᾶς γνωρίζομεν ὅτι εἰς τά πλαίσια τῶν ἐκδηλώσεων τοῦ ἐπετειακοῦ ἑορτασμοῦ τῶν διακοσίων ἐτῶν ἀπό τό μαρτύριον τοῦ Νεομάρτυρος Παύλου, Πολιούχου Τριπόλεως, τήν Κυριακήν 17 Ἰουνίου 2018 καί περί ὥραν 7ην πρωϊνήν θά τελεσθῆ Ὄρθρος καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Αἰκατερίνας Τριπόλεως καί ἐν συνεχείᾳ θά πραγματοποιηθῆ ἐκδήλωσις μνήμης τῶν ἀνασκολοπισθέντων κατά τήν ἐξέγερσιν τοῦ 1770 (Ὀρλωφικά) καί ἀποκαλυπτήρια μνημείου ἀνεγερθέντος πρός τιμήν των.

Σᾶς προσκαλοῦμεν νά προσέλθετε εἰς τόν ὡς ἄνω Ἱερόν Ναόν διά νά συμπροσευχηθῶμεν καί νά τιμήσωμεν τήν μνήμην τῶν εἰς τήν περιοχήν ταύτην τῆς πόλεώς μας μαρτυρησάντων ὑπό τοῦ ἀπίστου τυράννου προγόνων μας.  

Σᾶς γνωρίζομεν ὅτι εἰς τά πλαίσια τῶν ἐκδηλώσεων τοῦ ἐπετειακοῦ ἑορτασμοῦ τῶν διακοσίων ἐτῶν ἀπό τό μαρτύριον τοῦ Νεομάρτυρος Παύλου, Πολιούχου Τριπόλεως, τήν Κυριακήν 17 Ἰουνίου 2018 καί περί ὥραν 7:30 τό ἀπόγευμα, εἰς τόν χῶρον τοῦ Ἀποστολοπουλείου Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Δήμου Τριπόλεως, ὅπου λειτουργεῖ ἡ Ἔκθεσις Ρωσικῶν Εἰκόνων, θά ὁμιλήση ὁ Ὁμότιμος Καθηγητής τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Ἰωάννης Κονιδάρης καί ὁ Ἐπίκουρος Καθηγητής τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Γεώργιος Ἀνδρουτσόπουλος.
Σᾶς προσκαλοῦμεν νά συμμετάσχετε εἰς τήν πνευματικήν αὐτήν ἐκδήλωσιν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
Μέ εὐχές καί εὐλογίες
O MHTΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 † Ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
« PREV
NEXT »