ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Κυριακή των Βαΐων στο Ιερό Ναό Αγίου Ραφαήλ στην Τρίπολη


«Τήν κοινήν ἀνάστασιν, πρό τοῦ σοῦ Πάθουςπιστούμενος, ἐκ νεκρῶν ἤγειρας τόν Λάζαρον, Χριστέ ὁΘεός· ὅθεν καί ἡμεῖς ὡς οἱ Παῖδες, τά τῆς νίκης σύμβολαφέροντες, σοί τῷ Νικητῇ τοῦ θανάτου βοῶμεν· Ὡσαννά ἐντοῖς ὑψίστοις, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου». 
Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων, 1η Ἀπριλίου 2018, ὁ Σεβ.Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, προεξῆρχε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τή Θεία Λειτουργιά, εὐλογώντας τά Βάγια, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ραφαήλ Τριπόλεως, ἐνῶ τό ἑσπέρας θά χοροστατήσει στήν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου – Νυμφίου στήν Ἐνορία Παναγίας Γιάτρισσας Τριπόλεως. 

Κατά τήν ιη΄ τοῦ Μαρτίου, ἐν ἡμέρᾳ Κυριακῆ, πέντε ἡμέρας πρό τοῦ νομικοῦ Πάσχα, ἐρχόμενος ὁ Ἰησοῦς ἀπό τῆς Βηθανίας εἰς Ἱεροσόλυμα, ἀπέστειλε δύο τῶνμαθητῶν αὐτοῦ καί ἔφερον πρός αὐτόν ὀνάριον, καίκαθίσας ἐπ' αὐτοῦ εἰσήρχετο εἰς τήν πόλιν. 

Τό δέ ἐν αὐτῇ πλῆθος τοῦ λαοῦ, ἀκούσαντες ὅτι ὁἸησοῦς ἔρχεται, λαβόντες εὐθύς εἰς τάς χεῖρας αὐτῶν βαΐατῶν φοινίκων, ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτοῦ, καί ἄλλοι μένδιά τῶν ἑαυτῶν ἱματίων, ἄλλοι δέ κόπτοντες κλάδους ἀπότῶν δένδρων, ἐστρώννυον τήν ὁδόν, δι' ἧς ὁ Ἰησοῦςἔμελλε διέρχεσθαι, καί πάντες ὁμοῦ, καί αὐτά ἔτι τάνήπια, προπορευόμενοι καί ἀκολουθοῦντες, ἔκραζονλέγοντες· Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματιΚυρίου, ὁ Βασιλεύς τοῦ Ἰσραήλ. 

Καί ταύτην μέν τήν λαμπράν καί ἔνδοξον πανήγυριντῆς εἰς Ἱερουσαλήμ εἰσόδου τοῦ Κυρίου ἡμῶν ἑορτάζομενσήμερον. 

Ἐσήμαινον δέ τά μέν βαΐα, τουτέστιν οἱ ἁπαλοί τῶνφοινίκων κλάδοι, τήν κατά τοῦ διαβόλου καί τοῦ θανάτουνίκην τοῦ Χριστοῦ. Τό δέ Ὡσαννά ἑρμηνεύεται σῶσονπαρακαλῶ, ἤ, σῶσον δή. Τό δέ πωλάριον τοῦ ὄνου, καί τόκάθισμα τοῦ Ἰησοῦ ἐπ’ αὐτοῦ, ζῴου ἀδάμαστου ἔτι καίκατά τόν νόμον ἀκαθάρτου, ἐσήμαινε τήν πρώτηνἀκαθαρσίαν καί ἀγριότητα τῶν ἐθνῶν, καί τήν μετά ταῦταὑποταγήν αὐτῶν εἰς τόν ἅγιον τοῦ Εὐαγγελίου νόμον. 

+ π.Ι.Σ.« PREV
NEXT »