ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

728x90

468x60

Εορτασμός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων στην Τρίπολη

Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ κεφάλαιον 

καὶ τοῦ ἀπ' αἰῶνος μυστηρίου ἡ φανέρωσις· 

ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, Υἱὸς τῆς Παρθένου γίνεται 

καὶ Γαβριὴλ τὴν χάριν εὐαγγελίζεται. 

Διὸ καὶ ἡμεῖς σὺν αὐτῷ, 

τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν· 

χαῖρε Κεχαριτωμένη, 

ὁ Κύριος μετὰ σοῦ. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, Κυριακή 25η Μαρτίου 2018, τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Τριπόλεως καί χοροστάτησε στή Δοξολογία ἐπί τῇ Ἐθνικῇ ἑορτῇ καί παλιγγενεσίᾳ. 

Εὐθύς ἀμέσως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας τέλεσε ἱερό Μνημόσυνο στό Μνημεῖο τῶν Πεσόντων. 

Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου εἶναι ἡ ἀρχή ὅλων τῶν Δεσποτικῶν ἑορτῶν. 

Στό Ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς ψάλλουμε: «Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό κεφάλαιον, καί τοῦ ἀπ᾽ αἰῶνος μυστηρίου ἡ φανέρωσις· ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, Υἱός τῆς Παρθένου γίνεται, καί Γαβριήλ τήν χάριν εὐαγγελίζεται. Διό καὶ ἡμεῖς σύν αὐτῷ τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετά σοῦ». 

Τό περιεχόμενο τῆς ἑορτῆς ἀναφέρεται στό γεγονός, κατά τό ὁποῖο ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ ἐπισκέφθηκε τήν Παναγία καί τήν πληροφόρησε ὅτι ἔφθασε ὁ καιρός τῆς Σαρκώσεως τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, καί ὅτι αὐτήθά γίνει ἡ Μητέρα Του. 

Ἡ λέξη «εὐαγγελισμός» ἀποτελεῖται ἀπό δύο ἐπί μέρους λέξεις, ἤτοι «εὐ» καί «ἀγγελία», καί δηλώνει τήν καλή εἴδηση, τήν καλή ἀγγελία. 

Πρόκειται γιά τήν ἐκπλήρωση τῆς ὑποσχέσεως τοῦ Θεοῦ, πού δόθηκε μετά τήν πτώση τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας, ἡ ὁποία λέγεται «πρωτευαγγέλιο», δηλαδή πληροφορία, πού δόθηκε διά τοῦ Ἀρχαγγέλου, ὅτι ὁ Λόγος τοῦΘεοῦ θά ἐνανθρωπηθεῖ γιά τήν σωτηρία τοῦἀνθρώπου. 

Αὐτή ἡ πληροφορία τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ μεγαλύτερη εἴδηση μέσα στήν ἱστορία. 

Πανηγυρίζουν σήμερον οἱ οὐρα­νοί, πανηγυρίζει καί ἡ ἀνθρωπότητα τόν Εὐαγγελισμό τῆς ἐν τῷ κόσμῳ ἐλεύσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν, ἡμεῖς δέ, ὡς Χριστιανοί Ὀρδόδοξοι, ἀλλά καί ὡς Ἕλληνες, ἔχουμε ὑποχρέωση νάἑνώσουμε τή φωνή μας στόν ἁπανταχοῦ ψαλλόμενον ὕμνον πρός τήν Θεοτόκο Μητέρα καί προστάτιδά μας, πανηγυρίζοντες συνδυαστικά τῶν ἁλύσεών μας τήν θραῦσιν καί τήν ἐκ τῆς φοβερᾶς δουλείαςἀπελευθέρωσιν. 

Ἡ ἡμέρα τῆς 25ης Μαρτίου εἶναι ἡ κιβωτός τῶν ἐ­θνικῶν καί θρησκευτικῶν παραδόσε­ων καί τοῦ πνευματικοῦ βίου τοῦ ἑλληνικοῦ Γέ­νους. 

Τήν 25η Μαρτίου 1821 ὑψώθηκε στήν Ἁγία Λαύρα τό τῆς ἐπαναστάσεως Λάβαρον. Σάν σήμερα ἐκρότησε τό τοῦ ἀγῶνος πυροβόλον, βροντῶδες κατά τοῦ τῆς τυραννίας ζυγοῦ. 

Ἠ σημαδιακή ἡμέρα τῆς 25ης Μαρτίου ἀπέδειξε ὅτι οἱ Ἐλληνες εἶναι ὁ προνομιοῦχος λαός τῆς θείας Πρόνοιας, ὅτι ὁ Ἑλληνισμός οὐδέποτε ἀπωλέσθη καί οὐδέποτε θά ἀπωλεσθῇ, ἀκόμα καί σήμερα, πού ἡΠατρίδα μας βάλλεται ποικιλοτρόπως. 

Λίγο πρό τῆς ἐκρήξεως τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 οἱ Ὀθωμανοί προσεκάλεσαν εὐσχήμως εἰς τήν Τριπολιτσάν, πού ἦταν ἡ καθέδρα τοῦ Τούρκου διοικητοῦ, περί τά μέσα τοῦ μηνός Μαρτίου, πάντας τούςΠροεστῶτας καί τούς Ἀρχιερεῖς τῆς Πελοποννήσου. 

Εὐθύς ἀμέσως τούς πρώτους ἀφιχθέντας κράτησαν ἁλυσοδεμένους ὡς ὁμήρους καί τούς ἔριξαν στήν σκοτεινή φυλακή στά ὑπόγεια τοῦ σεραγίου τῆς Τριπόλεως. 

Ἦσαν δέ ἐκ τῶν Ἀρχιερέων οἱ φυλακισθέντες ὀκτώ, ὁ Κορίνθου Κύριλλος, ὁ Μονεμβασίας Χρύσανθος, ὁ Δημητσάνης Φιλόθεος, ὁ Ναυπλίου Γρηγόριος, ὁ Χριστιανουπόλεως Γερμανός, ὁ Ὠλένης Φιλάρετος, ὁἈνδρούσης Ἰωσήφ καί ὁ Τριπόλεως Δανιήλ. 

Ἀπό αὐτούς οἱ μέν πέντε ἐτελεύτησαν, οἱ δέ Ἀνδρούσης Ἰωσήφ καί Τριπόλεως Δανιήλ ἐξῆλθαν τῆς φυλακῆς ἡμιθανεῖς καί σκελετώδεις, ἀφοῦ τήν 23 Σεπτεμβρίου 1821 κατελήφθη ἡ Τρίπολις ὑπό τῶν Ἑλλήνων. 

Γενικῶς, εἰς τόν ἀγῶνα ὑπέρ τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἑλληνικοῦ Γένους ἔλαβε ἡ Ἐκκλησία μέρος, καί διά τῶν πολεμικῶν πράξεων τῶν λειτουργῶν αὐτῆς καί διά τῶν μεγάλων θυσιῶν εἰς τόν βωμόν τῆς πατρίδος. 


+ π.Ι.Σ.
« PREV
NEXT »