Slider[Style1]

Style2

Για κρατήσεις στο +30 27550 52720

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5[ImagesOnly]

Style6

Ἡ  ἐνορία τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πάπαρι ἑόρτασε  καί φέτος λαμπρῶς τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους.

Ἡ  ἑορτή  τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους   ἐνθυμίζει κάθε φορά στούς συγχωριανούς τήν εὐεργεσία πού δέχθηκαν ἀπό τόν Ἅγιο καί τήν βοήθεια τήν ὁποία προσέφερε στούς προγόνους τους ἀπαλλάσσοντάς τους ἀπό φοβερή ἀσθένεια.
 Η εὐγνωμοσύνη τῶν κατοίκων πρός τόν  ἑορτάζοντα Ἅγιο Χαράλαμπο ἀπεικονίσθη  μέ τήν συμμετοχή τῶν ἐνοριτῶν  στίς Ἱερές Ἀκολουθίες ἀλλά καί στήν λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου στό μικρό χωριουδάκι τοῦ Πάπαρι.
Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ  τήν Παρασκευή 9η Φεβρουαρίου 2018, ὁ Πολιτιστικός Σύλλογος νέων Πάπαρι «ΤΟ ΟΡΕΣΘΑΣΙΟΝ», προέβη στήν κοπή τῆς Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας παρουσία πολλῶν συνδαιτυμόνων, ἐπισκεπτῶν καί συγχωριανῶν.
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, Σαββάτο 10 Φεβρουαρίου 2018,  ἐτελέσθη Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μέ ἀρτοκλασία καί ἀκολούθησε  ἡ λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου μέ τήν παρουσία πλήθους χριστιανῶν.
 Τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου ἑόρτασαν ἐπίσης λαμπρῶς ἡ Ἐνορία Χωτούσης, τό Ἐξωκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Τριπόλεως πού βρίσκεται λίγο ἔξω ἀπό τήν Τρίπολη στήν ὁμώνυμη θέση Ἅγιος Χαράλαμπος καί τά Ἱερά Μετόχια τριῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς Μητροπόλεώς μας, τῆς Μονῆς Σίντζας, τῆς Μονῆς Μαλεβῆς εἰς Κορακοβούνιον Κυνουρίας, τῆς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς Κανδήλαν Μαντινείας, καθώς καί τό Ἱερό Παρεκκλήσιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γοργοεπηκόου Νεστάνης Μαντινείας.


ΒΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Ὁ Ἅγιος Χαράλαμπος κατήγετο ἀπό τήν Μαγνησία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ἐγεννήθη στά τέλη τοῦ 1ου αἰῶνος μ.Χ. καί μαρτύρησε σέ ἡλικία 113 ἐτῶν. Ὅταν ξέσπασε διωγμός ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν, στά χρόνια τοῦ Σεβήρου, κάποιοι ἐκ τῶν πνευματικῶν τέκνων τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους προσπάθησαν νά τόν πείσουν νά φύγη, ὥστε νά μή συλληφθῆ. Ἐκεῖνος, φυσικά, ἀρνήθηκε, γιατί εἶναι ἀδύνατον στόν καλό ποιμένα νά ἐγκαταλείψη τό ποίμνιό του τήν ὥρα τοῦ κινδύνου καί γιατί ἦταν ἕτοιμος κάθε στιγμή τῆς ζωῆς του γιά τήν ὁμολογία καί τό μαρτύριο. Συνελήφθη καί ἐβασανίσθη ἀπάνθρωπα, ἀλλά ἀντιμετώπισε τά φρικτά βασανιστήρια μέ θαυμαστή ἀνδρεία, ἀφοῦ προηγουμένως ὁμολόγησε μέ παρρησία τήν πίστη του. Ἀρκετοί στρατιῶτες, ἀπό αὐτούς πού διετάχθησαν νά βασανίσουν τόν γέροντα Ἱερέα, βλέποντάς τον νά ὑπομένη τά ἀπάνθρωπα βασανιστήρια μέ τόση γενναιότητα ἀλλά καί μέ ἀπίστευτη ἠρεμία, καθώς καί τά θαύματα πού ἔγιναν διά τῆς προσευχῆς του, ἐπίστευσαν στόν Χριστό καί τόν ὁμολόγησαν Κύριο καί Θεό τους. Ὁ ἔπαρχος ἐθορυβήθη ἀπό τήν ὁμαδική μεταστροφή πολλῶν ἀνθρώπων πρός τόν Χριστιανισμό καί διέταξε νά τόν ἀφήσουν ἐλεύθερο. Ἀργότερα, ὁ ἴδιος ὁ Σεβῆρος, μή μπορώντας νά ἀντέξη τήν παρρησία καί τήν ἀνδρεία τοῦ γέροντα, διέταξε τόν ἀποκεφαλισμό του. 


Ἀπολυτίκον τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους
Ἦχος δ΄

Ὡς στῦλος ἀκλόνητος, τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ, καί λύχνος ἀείφωτος τῆς οἰκουμένης σοφέ, ἐδείχθης Χαράλαμπες· ἔλαμψας ἐν τῷκόσμω, διά τοῦ μαρτυρίου, ἔλυσας τῶν εἰδώλων τήν σκοτόμαιναν μάκαρ, διό ἐν παρρησίᾳ Χριστῷ, πρέσβευε σωθῆναι ἡμᾶς.Ἡ  ἐνορία τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πάπαρι ἑόρτασε  καί φέτος λαμπρῶς τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους.
Ἡ  ἑορτή  τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους   ἐνθυμίζει κάθε φορά στούς συγχωριανούς τήν εὐεργεσία πού δέχθηκαν ἀπό τόν Ἅγιο καί τήν βοήθεια τήν ὁποία προσέφερε στούς προγόνους τους ἀπαλλάσσοντάς τους ἀπό φοβερή ἀσθένεια.
 Η εὐγνωμοσύνη τῶν κατοίκων πρός τόν  ἑορτάζοντα Ἅγιο Χαράλαμπο ἀπεικονίσθη  μέ τήν συμμετοχή τῶν ἐνοριτῶν  στίς Ἱερές Ἀκολουθίες ἀλλά καί στήν λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου στό μικρό χωριουδάκι τοῦ Πάπαρι.
Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ  τήν Παρασκευή 9η Φεβρουαρίου 2018, ὁ Πολιτιστικός Σύλλογος νέων Πάπαρι «ΤΟ ΟΡΕΣΘΑΣΙΟΝ», προέβη στήν κοπή τῆς Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ χωριοῦ, παρουσία πολλῶν συνδαιτυμόνων, ἐπισκεπτῶν καί συγχωριανῶν.
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, Σαββάτο 10 Φεβρουαρίου 2018,  ἐτελέσθη Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μέ ἀρτοκλασία καί ἀκολούθησε  ἡ λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου μέ τήν παρουσία πλήθους χριστιανῶν. Τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου ἑόρτασαν ἐπίσης λαμπρῶς ἡ Ἐνορία Χωτούσης, τό Ἐξωκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Τριπόλεως πού βρίσκεται λίγο ἔξω ἀπό τήν Τρίπολη στήν ὁμώνυμη θέση Ἅγιος Χαράλαμπος καί τά Ἱερά Μετόχια τριῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς Μητροπόλεώς μας, τῆς Μονῆς Σίντζας, τῆς Μονῆς Μαλεβῆς εἰς Κορακοβούνιον Κυνουρίας, τῆς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς Κανδήλαν Μαντινείας, καθώς καί τό Ἱερό Παρεκκλήσιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γοργοεπηκόου Νεστάνης Μαντινείας.

«
Next
Νεότερη ανάρτηση
»
Previous
Παλαιότερη Ανάρτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια: