Slider[Style1]

Style2

Για κρατήσεις στο +30 27550 52720

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5[ImagesOnly]

Style6

Σας καλούµε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 18:00 στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας (αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου), σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 67, 68 και 69 του Ν-3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), προκειµένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης :


1. Έναρξη της διαδικασίας για την κοµποστοποίηση Αστικών Στερεών Αποβλήτων και την
ανάθεσής της σε τρίτους.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – ∆ήµαρχος

2. Συµµετοχή του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας στην πρόσκληση µε τίτλο «∆ηµιουργία
Ολοκληρωµένων Τουριστικών Προσβάσιµων Θαλάσσιων Προορισµών», του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία»,
του Άξονα Προτεραιότητας 03
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – ∆ήµαρχος

3. Παράταση προθεσµίας εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο «Μελέτη ∆ικτύων Αποχέτευσης
και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων (Ε.Ε.Λ.) Οικισµού Καστρίου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαβούρδος Πέτρος – Αντιδήµαρχος

4. Έγκριση 1ου τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, του έργου
«Ασφαλτοστρώσεις Τοπικών Κοινοτήτων Αγίου Πέτρου και Καστρίου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαβούρδος Πέτρος – Αντιδήµαρχος

5. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στις
Τοπικές Κοινότητες Αγίου Ανδρέα, Κορακοβουνίου, Κουτρούφων και Ξηροπηγάδου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαβούρδος Πέτρος – Αντιδήµαρχος

6. Παραχώρηση χρήσης τµήµατος του ανενεργού ∆ηµοτικού Σχολείου της Τοπικής
Κοινότητας Ξηροπηγάδου – Σύσταση χρησιδανείου.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : Τσιώρου/Κολοβού Παναγιώτα – Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

7. Παραχώρηση ∆ηµοτικού χώρου στην Τοπική Κοινότητα Κορακοβουνίου – Σύσταση
χρησιδανείου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης– Αντιδήµαρχος

8. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθµό 267/2017 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σχετικά
µε την έγκριση µελέτης σήµανσης εκτελούµενων εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση
δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισµών Μεσογείου Άστρους, Χειµερινής Μελιγούς και
Παραλίου Αστρους ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας», στη ∆ηµοτική Κοινότητα Άστρους και
στην Τοπική Κοινότητα Μελιγούς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος ∆ηµήτριος – Αντιδήµαρχος

9. Αρχική αναµόρφωση προϋπολογισµού, έτους 2017.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήµαρχος

10. Ανατροπή πιστώσεων, έτους 2017.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήµαρχος

11. Έγκριση προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων και του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης
έτους 2018, του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Βόρειας Κυνουρίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κολλαρετάκης Αριστείδης – Πρόεδρος Ν.Π.∆.∆.

12. Ανάκληση της υπ’ αριθµό 270/2017 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σχετικά µε
την έγκριση προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων, του Ν.Π.Ι.∆. «∆ηµοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας», οικονοµικού έτους 2018 – Λήψη νέας
απόφασης.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : Κούβαλη Γεωργία – Πρόεδρος ∆ΗΚΕ∆ΗΒΚ

13. Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Βόρειας
Κυνουρίας - Εξέταση ένστασης κατά της υπ’ αριθµό 222/2017 απόφασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Κουτρουµπής Γεώργιος – Πρόεδρος ∆.Σ.

14. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύµφωνα µε το Ν.4412/2016.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήµαρχος

15. Συγκρότηση των επιτροπών παραλαβής προµηθειών και υπηρεσιών του ∆ήµου Βόρειας
Κυνουρίας, για το έτος 2018.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης– Αντιδήµαρχος

16. Εξέταση ένστασης της ιδιοκτήτριας καταστήµατος κ. Κατσή Ελένης, σχετικά µε διαγραφή
βεβαιωµένου προστίµου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης– Αντιδήµαρχος

17. Αποδοχή επιχορήγησης από τον Ο.Α.Ε.∆. για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών
Ι.Κ.Α. των απασχολούµενων ανέργων στο ∆ήµο Βόρειας Κυνουρίας µε το Πρόγραµµα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, 8µηνης διάρκειας (Πρόσκληση 1/2017 Ο.Α.Ε.∆.) και αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης– Αντιδήµαρχος

18. ∆ιαγραφή βεβαιωµένων Τελών Ακίνητης Περιουσίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης– Αντιδήµαρχος

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Κουτρουµπής Γεώργιος

«
Next
Νεότερη ανάρτηση
»
Previous
Παλαιότερη Ανάρτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια: